08 Jul 2024

Մեր Տիրոջ` Յիսուսի Քրիստոսի Պայծառակերպութեան կամ Այլակերպութեան տօնը, ըստ...

15 Jun 2024

Շաբաթ, 15 Յունիս 2024, կէսօրէն ետք ժամը 4-ին, Պուրճ-Համմուտի «Սուրբ Փրկիչ» հայ կաթողիկէ...

08 Jun 2024

Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց Ն.Ա.Գ.Տ.Տ. Ռաֆայէլ-Պետրոս ԻԱ. Կաթողիկոս-Պատրիարքին...

01 Jun 2024

Ուրբաթ, 31 Մայիս 2024-ի, երեկոյեան ժամը 6-ին, «Ս. Փրկիչ» եկեղեցւոյ մէջ, նախագահութեամբ...

24 May 2024

Չորեքշաբթի, 22 Մայիս 2024-ի, երեկոյեան ժամը 6-ին, «Ս. Փրկիչ» Հայ Կաթողիկէ եկեղեցիին մէջ,...

21 May 2024

Նախագահութեամբ՝ Գերապայծառ Հ. Գաբրիէլ Թ.Ծ.Վ. Մուրատեանի, Պատրիարքական Փոխանորդ...

03 Apr 2024

Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցիին Սիւնհոդոսը Լիբանանի Պատրիարքական Թեմին համար Օգնական...
1 2 3 4