ՊԷՅՐՈՒԹԻ ՀԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱԿԱՆ ԹԵՄԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱՊԵՏՈԻԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՊԱՏԱՐԱԳՆԵՐՈՒ, ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ԵՒ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐՈՒ ՅԱՅՏԱԳԻՐ

ARM CATHOLIC PARISHES DECEMBER 2023 – JANUARY 2024 EVENTS CALENDAR