ԴՁ «դարձուկ» − Համբարձի Ծննդեան Ս. Աստուածածնի / Նոր Սիովն ծնեալ մանկունք