ԴԿ − Հարց Պահոց Զ. Կիւրակէի / Որ յԱնճառելի ծոց Հօր