ԴԿ «դարձուկ» − Երգ Ներսէս Շնորհալիի Մեծի Ուրբաթու / Այսօր Անճառ եւ Տարածեալ