ԳՁ − Ճաշու շարական / Զթագաւորն Քրիստոս

ԳՁ − Ճաշու շարական / Զթագաւորն Քրիստոս