ԳՁ «դարձուկ» − Համբարձի Եփեսոսի Հայրապետաց / Հանդիսացեալ