ԳԿ ծանր − Ս. Պատարագի Երգ Խնկարկութեան / Յայս յարկ