ԲՁ − Ողորմեայ Ծննդեան / Անկանիմք առաջի քո Աստուածածին