ԲՁ «դարձուկ» − Համբարձի Թ. օր Փոխման / Անթառամ Ծաղիկ