ԲԿ − Աւագ Օրհնութիւն / Փառաւովն հանդերց կառօքն ընկղմեցաւ