ԲԿ ծանր − Դռնբացի շարական / Ուրախ լեր Եկեղեցի սուրբ