ԱԿ − Համբարձի Կիւրակէից Յարութեան / Առաքեցար ի Հօրէ