Արհիապատիւ Տէր Սարգիս Եպս. Դաւիթեան

Առաջնորդ Պարսկաստանի Թեմի