Արհիապատիւ Տէր ՌաՖայէլ Արք. Մինասեան

Առաջնորդ Հայաստանի, Ռուսաստանի, Վրաստանի, եւ Արեւլեան Եւրոպայի