Արհիապատիւ Տէր Յովհաննէս Եպս. Թէյրուզեան

Առաջնորդ Ֆրանսայի Թեմի