Արհիապատիւ Տէր Միքայէլ Եպս. Մուրատեան

Առաջնորդ Հիւսիսային Ամերիկայի եւ Գանատայի