Արհիապատիւ Տէր Լեւոն Արք. Զէքիյեան

Առաջնորդ Պոլսոյ Թեմի