Արհիապատիւ Տէր Գրիգոր Օգոստինոս Եպս. Գուսան

Առաջնորդ Եգիպտոսի Թեմի եւ Պատրիարքական կառավարիչ Երուսաղէմի