Արհիապատիւ Տէր Գէորգ Եպս. Ասատուրեան

Օգնական Եպիսկոպոս Հայ Կաթողիկէ Պատրիարքութեան Պէյրութի Թեմի