13 Jun 2020 0 Comment

ՀԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ՊԱՏՐԻԱՐՔՈՒԹԵԱՆ ԿՈՂՄԷ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԱԾ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԻՆ ՆՈՐԱՏԻՊԸ՝ ՀԱՅ ԸՆՏԱՆԻՔԻՆ ՕՐՀՆԵԱԼ ՈՍԿԵՄԱՏԵԱՆԸ

ՍԱՐԳԻՍ ՆԱՃԱՐԵԱՆ ------------------------- Վերջին ժամանակներուն, եւ առաւել եւս այսօր, համայն աշխարհին հետ տագնապահար եւ տառապահար, հայ...