ՏՕՆ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ՏԵԱՌՆ ՄԵՐՈՅ ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ

Ամե­նա­պա­տիւ եւ Գե­րեր­ջա­նիկ
Տէր Գրիգոր Պետ­րոս Ի.
Կա­թո­ղի­կոս Պատր­ի­արքը
Տանն Կի­լիկ­իոյ Կա­թո­ղի­կէ Հա­յոց

 

Ս. Յարութեան տօ­նին առի­թով հայ­րա­պե­տա­կան Սուրբ Պա­տա­րա­գը պիտի մա­տու­ցանէ եւ քարոզէ Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ – Ս. Եղ­իա աթոռանիստ եկե­ղեց­ւոյ մէջ, Տեպ­պաս հրա­պա­րակ, կիրակի, 01 ապրիլ 2018-ին, առա­ւօտ­եան ժա­մը 10:30-ին:

Յաւարտ Սուրբ Պատարագին, Հոգեւոր Տէրը շնորհաւորութիւնները պիտի ընդունի եկեղեցւոյ մէջ: Այնուհետեւ Հո­գե­ւոր Տէ­րը շնորհաւորութիւնները պի­տի շարունակէ ըն­դու­նիլ պատր­ի­ար­քա­րա­նին դահ­լի­ճը`

Կիրակի, 01 ապրիլ, ժա­մը 16:00-19:00:
Երկուշաբթի, 02 ապրիլ, ժա­մը 10:00-12:30 եւ 16:00-19:00:
 

ԴԻՒԱՆ
ՀԱՅ ԿԱ­ԹՈ­ՂԻ­ԿԷ ՊԱՏՐ­Ի­ԱՐ­ՔՈՒ­ԹԵԱՆ