ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ՃԱՆԱՉՄԱՆ ՊՍԱԿՈՒՄԸ ԱՊՐԻԼԻ 24-Ի՞Ն

Միացեալ Նահանգներու Ծերակոյտը Հինգշաբթի, 12 Դեկտեմբերին միաձայնութեամբ որդեգրեց թիւ 150 բանաձեւը, որ 29 Հոկ­տեմբերին Ներկայացուցիչներու Տան կողմէ 405 թեր եւ 11 դէմ քուէներով որդեգրուած թիւ 296 բանաձեւին նման կը ճանչնայ հա­յերուն, ասորիներուն, քաղդէացիներուն, արամէացիներուն, մարոնիներուն եւ ընդհանրապէս քրիստոնեայ փոքրամասնութիւններուն դէմ Թուրքիոյ կողմէ գործուած ցեղասպանութիւնը։ Ծերակոյտը անով միաժամանակ կոչ կ’ընէ մերժելու Հայոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան ժխտումը եւ կը հրաւիրէ Միացեալ Նահանգներու կառավա­րութիւնը պաշտօնապէս ճանչնալու Հայոց ցեղասպանու­թիւնը։


Այնպէս ինչպէս 2015-ի Ապրիլի 12-ին, Վատիկանի Սբ. Պետ­րոս Պազիլիքայի խորանէն Ֆրանչիսկոս Պապին կողմէ համաշխարհային հանրութեան ուղղուած՝ Հայոց ցեղասպանութիւնը ճանչնալու կոչը, Միացեալ Նահանգներու Ծերակոյտին՝ Հայոց ցեղասպանութիւնը ճանչնալու որոշումը եւս ցնցեց համաշխար­հային հանրա­յին կարծիքը։ Անոր անմիջապէս արձագանգեցին միջազգային մեծազդեցիկ լրատ­ուա­­միջոցները։


Ամերիկեան Ծերակոյտին միաձայն որոշումը կը հանդիսանայ Հայկական Դատի հետապնդման ճամբուն վրայ արձանագրուած յաղթական հանգրուան մը, որուն յաջորդը՝ Միացեալ Նահանգ­ներու կառավարութեան համապատասխան որոշումը պիտի ըլլայ։ Ասիկա պիտի հանդիսանայ Հայոց ցեղասպանութեան Միացեալ Նահանգնե­րուն կողմէ ճանաչման լրումը եւ դատապարտումը՝ Թուրքիոյ ժխտողականութեան։