ԱՐՀԻ. Հ. ԳԷՈՐԳ ԵՊՍ. ԱՍԱՏՈՒՐԵԱՆԻ ԳԱՀԱԿԱԼՈՒԹԵԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ

Դամասկոս, 14 Դեկտեմբեր 2023-ին, ժամը 17-ին, Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց Ն.Ա.Գ.Տ.Տ. Ռաֆայէլ-Պետրոս ԻԱ. Մինասեան Կաթողիկոս-Պատրիարքին հանդիսապետութեամբ, գոհաբանական Ս. Պատարագով, ժողովրդական ու պաշտօնական ներկայութեամբ՝ Պապ Թումայի «Թագուհի Տիեզերաց» աթոռանիստ եկեղեցիին մէջ տեղի ունեցաւ Հայ Կաթողիկէ Թեմին նորանշանակ առաջնորդին՝ Արհի. Հ. Գէորգ Եպս. Ասատուրեանի գահակալութեան արարողութիւնը:
Եկեղեցիին զանգերու ղօղանջով մուտք գործեցին Գերերջ. Հոգեւոր Տէրը եւ Գերպծ. Առաջնորդը՝ օրհնելով հաւատացեալներու հոծ բազմութիւնը: Հանդիսաւոր արարողութիւնը տեղի ունեցաւ Անտիոքի Յոյն Կաթողիկէ Եկեղեցիին Ամենպտ. Եուսէֆ Ալ Ապսի Պատրիարքին, Դամասկոսի Հայ Առաքելական Առաջնորդին՝ Գերշ. Արմաշ Եպս. Նալպանտեանի եւ վարդապետներու, քահանաներու, միաբան հայրերու, մայրապետներու եւ սարկաւագներու ներկայութեամբ:
Պաշտօնական հիւրերու շարքին էին կենսոլորտի հարցերուն նոր նախարարը՝ տիկին Լամիա Շաքքուր, այլ նախարարներ, պետական, դիւանագիտական քաղաքապետական ու համայնքային ներկայացուցիչներ: Սուրբ Զոհը ընթացաւ եկեղեցիին երգչախումբին կատարողութեամբ:
Յաւարտ սուրբ Պատարագին, Ամենապատիւ Հոգեւոր Տէրը հովուական գաւազանը փոխանցեց նոր առաջնորդ Հօր, ապա անոր Գահակալութեան առթիւ իր արտասանած քարոզին մէջ յատկապէս նշեց.
«Իմ սիրելի եղբայրներ եւ քոյրեր, ուրախ եմ, որ երկրորդ այցելութիւն մը կը կատարեմ ձեզի:
Մասնաւորաբար այս ուրախ առիթով շնորհակալութիւն կը յայտնեմ Արհիապատիւ Հայր Յովսէփ Եպս. Արնաութեանին, որ իր կեանքին մեծ մասը նուիրեց ձեզի ծառայելու, հոգևոր ու նիւթական բարիքներ շնորհելու համար, ձեզի տալով իր համակ ոյժն ու առատաձեռնութիւնը՝ ապահովելու համար ձեր սիրելի երեխաներուն ապագան:
Անոր ի սրտէ շնորհակալութիւն այն ամէն ինչին համար, զոր ի նպաստ ձեզի կատարած է եւ պիտի կատարէ իր աղօթքներուն միջոցաւ:
Իսկ այսօր, պատմական օր է Արհիապատիւ Հայր Գէորգ Եպս. Ասատուրեանի գահակալութեան առիթով, որ, իր կարգին, նոյնպէս մաս կը կազմէ ձեզի նման շատ դժուարութիւններ ու զրկանքներ կրած հասարակութեան, ուստի, ան բարեգութ հայր է աղքատներուն ու թշուառներուն, ինչպէս նաեւ եղբայր ու սիրող առաջնորդ՝ երիտասարդներուն համար։ Այսօր ոչինչ կը փոխուի Գերապայծառին կեանքին մէջ, որովհետեւ ան նման է բոլոր առաքեալներուն, որոնք զինքը նախորդեցին իրենց բարի օրինակով եւ արդար գործերով:
Ուստի, ես եկայ ձեզ հաստատելու Գերապայծառին խնամքին մէջ եւ ձեզի օգնելու, որ քալէք մեր Մօր՝ Մարիամ Աստուածածնի հովանիին ներքեւ, որուն հանդէպ ձեր սէրը նշմարեցի իմ առաջին այցելութեանս ընթացքին, ինչպէս ալ ձեր կապուածութիւնն ու համերաշխութիւնը հոգեւոր կեանքին մէջ, որ ներշնչուած է երկնքի օրհնութիւններէն:
Իմ սիրելի եղբայրներ եւ քոյրեր, կ’ուզեմ հաւաստիացնել իմ անկեղծ սէրս ձեզի հանդէպ ու իմ աղօթքներս, որոնք ձեզի կ’ուղեկցին այս դժուար օրերուն, երբ պատերազմները, դժուարութիւններն ու զրկանքները ձեզ կը շրջապատեն, վստահ ըլլալով Աստուծոյ ողորմութեան եւ հայրական նախախնամութեան, որ միշտ կը հասնի ձեր օգնութեան յատկապէս այս տագնապալի ժամանակներուն մէջ:
Այս այցելութիւնը տեղի կ’ունենայ ամենագեղեցիկ ժամանակամիջոցին մէջ, որ կարելի է երեւակայել: Այս շրջանը սուրբ է, քանի որ ան կը զուգադիպի մեր Տիրոջ ու Փրկիչին՝ Յիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդեան նախապատրաստական օրերուն հետ:
Չեմ գիտեր, եթէ արդեօք կը հասկնա՞ք այս տօնին խորհուրդը, իմաստը, երբ կը լսէք Աւետարանին այն խօսքերը, զորոնք աւետաբեր հրեշտակները արտասանեցին հովիւներուն.«Ահա, մենք ձեզի կու տանք մեծ ուրախութեան աւետիսը, որովհետեւ այսօր, Դաւիթի քաղաքին մէջ, Փրկիչ մը ծնաւ ձեզի, որ Օծեալ Տէրն է» (Ղկ. 2:11):
Մենք կը փափաքինք, որ իսկապէս զգանք այս ուրախութիւնը եւ հասկնանք փրկագործութեան նշանակութիւնը, որուն համար Փրկիչը մարմնացաւ եւ ծնաւ մեր Մօր՝ Սուրբ Կոյսէն, որպէսզի մեզ հաւատքով առաջնորդէ երկնաւոր Հօր մօտ՝ երջանիկ յաւիտենական կեանքին համար:
Եւ մինչ հրեշտակները կը ցնծային եւ մեզի կ’աւետէին անդորրութեան մասին երկրին զաւակներուն համար, անոնք կ’երգէին ու կ’աղաղակէին.«Փա՜ռք Աստուծոյ երկնքին բարձրութեան մէջ եւ խաղաղութի՜ւն մարդերուն երկրին վրայ» (Ղկ. 2,14):
Փառքն ու ուրախութիւնը կը պատկանին Հօր, որ մարդկութեան տուաւ Իր Միածին Որդին, որպէս զի խաղաղութիւն բերէ բոլոր անոնց, որոնք կը սիրեն խաղաղութիւնը:
Հետեւաբար, մենք՝ մեղաւորներս, որ կը տենչանք ունենալ խաղաղութիւնը, պէտք է զայն նախ վերակենդանացնենք մեր սրտերուն մէջ, ապա՝ մեր միջավայրին մէջ, որովհետեւ մենք ենք, որ կը հաւատանք ի վերուստ տրուած այդ աւետիսին: Խաղաղութիւնը սուրբ պարտականութիւնն է, որ մեզ կը յորդորէ զայն ապրիլ եւ աճեցնել հաւատացեալներու սրտերուն մէջ:
Իմ սիրելի եղբայրներ եւ քոյրեր, մեր այսօրուան ուրախութիւնը մեծ հրճուանք է, որովհետեւ ան կը ներառէ հոս նշուած բոլոր առիթներն ու խորհուրդները միատեղ:
Թող Տիրոջ օրհնութիւնն ըլլայ ձեզի հետ, եւ Աստուածածինը՝ մեր Տիրամայրը մեզ պահպանէ եւ առաջնորդէ իր Միածին Որդիին, որպէսզի Զայն գովաբանենք ու պաշտենք մեր սրտերուն մէջ՝ Ամենասուրբ Հաղորդութեան Խորհուրդին ներքեւ, որուն միջոցաւ Յիսուս մեզի խոստացաւ իր ներկայութիւնը բոլոր օրերուն, բայց մանաւանդ ողբերգութիւններուն եւ տառապանքներուն ժամանակ։
Նորածին Արքան՝ Յիսուս Քրիստոս Աստուած Էմմանուէլն է, Աստուած մեզի հետ է:
Իմ սիրելի եղբայրներ եւ քոյրեր, իմ հայրական խորհուրդն է ձեզի՝ անսասա՛ն մնաք ձեր հաւատքին մէջ ու մասնակցի՛ք ձեր հոգեւոր առաջնորդներուն առաքելութեան՝ միասնաբար ընթանալով սիւնհոդոսական ոգիին համաձայն, որուն մեզ կ’առաջնորդէ Ընդհանրական եւ Առաքելական Եկեղեցին։
Իմ սիրելի եղբայրներ եւ քոյրեր, իրարու օգնեցէ՛ք և զիրար պաշտպանեցէ՛ք՝ ամուր մնալով հաւատքին, սիրոյն ու բարենպաստ խաղաղութեան մէջ: Ամէն»:
Հոգեւոր Տիրոջ քարոզին յաջորդեց Արհի. Ասատուրեանի շնորհակալական խօսքը, զոր սկսաւ Աւետարանական մէջբերումով.
««Սիմո՛ն, որդի Յովնանի,
Զիս կը սիրե՞ս ասոնցմէ աւելի»:
Երկրային իր առաքելութեան աւարտին՝ յարուցեալ Տէրը փափաքեցաւ իր աշակերտներուն հանդիպիլ եւ միասին ճաշել: Տիբերիայի ծովուն եզերքը, Յիսուս անոնց ձուկ եփեց եւ կերակուր պատրաստեց: Երբ անոնք ձկնորսութենէն վերադարձան, միասին ճաշեցին:
«Ճաշէն ետք, Յիսուս հարցուց Սիմոն Պետրոսին.‘Սիմո՛ն, որդի Յովնանի, Զիս կը սիրե՞ս ասոնցմէ աւելի’։ Ան պատասխանեց.‘Այո՛, Տէ՜ր, Դուն գիտես, թէ կը սիրեմ Քեզ’ Յիսուս յարեց անոր.‘Արածէ՛ իմ գառնուկներս’» (Յվհ. 21,15):
Յիսուս Ս. Պետրոսի սէրը ուզեց հաստատել եւ որպէս նշան այդ սիրոյն՝ անկէ պահանջեց, որ արածէ իր «գառները»:
Իմ կեանքիս ընթացքին՝ Քրիստոս, տարբեր առիթներով, իր սիրոյն հրաւէրն ուղղեց ինծի: Քահանայական ձեռնադրութենէս սկսելով եւ շարունակելով մինչեւ կեանքիս տարբեր ծառայութիւններ ստանձնելու ժամանակները:
Այսօր, անգամ մը եւս կ’ուղղուի ինծի այս ձայնը.«Կը սիրե՞ս Զիս…»:
Նուիրական եւ դժուար պարտականութիւն է հետեւիլ Քրիստոսի եւ անոր հովուական առաքելութիւնը շարունակել: Ս. Յովհաննէս Ոսկեբերան խօսելով քանատահայութեան կոչումին մասին՝ կ’ըսէ.«Քահանայութեան պաշտօնը երկրին վրայ կը կիրարկուի, ապա, ան կը դասուի երկնային իրականութիւններուն շարքին»:
Այսինքն՝ քահանան, երկնայիններուն նման, անձնուրացութեան եւ ամբողջական նուիրումին կեանք մը պէտք է ապրի: Քահանան, ամէն անգամ, որ Ս. Նշխարը կը բարձրացնէ ու նուիրագործումին բառերը կ’արտասանէ ըսելով՝ «առէ՛ք, կերէք…», Քրիստոսի բերանով է, որ կը խօսի: Քահանան Քրիստոսի հետ միանալով՝ իր անձն է, զոր կու տայ ժողովուրդին:
Այսօր, ձեր դիմաց կեցած եմ պատասխանելու Քրիստոսին եւ ըսելու.«Այո՛, Տէ՜ր, կը սիրեմ Քեզ»:
Իմ տուած «Այո»-ն զիս պիտի առաջնորդէ այս օրհնեալ համայնքին հովիւն ըլլալու: Ըլլալ ձեզի հետ եւ ծառայել ձեզի, Քրիստոսէ տրուած օրհնութիւն ու պատիւ է ինծի համար:
Քանի մը ամիսէ ի վեր արդէն ձեզի հետ եմ եւ ձեր կենցաղին մօտէն ծանօթացայ: Հիմա աւելի տեղեակ եմ կարիքներուն ու պահանջքներուն այս համայնքին եւ անոր տարբեր կառոյցներուն: Շարք մը նորոգութիւններ կատարեցինք, սակայն տակաւին ճամբան երկար է: Հանդիպումներ ունեցայ տարբեր միութիւններու եւ հաստատութիւններու պատկան մարմիններու հետ: Կրնամ ըսել, թէ բոլոր տեսակցութիւններն ալ արդիւնաւէտ եղան: Ընթացքէն գոհ եմ, բայց մեր դիմաց շատ մարտահրաւէրներ կան տակաւին: Ձեռք ձեռքի, սիրոյ եւ համերաշխութեան մէջ պէտք է գործակցինք՝ մեր լաւագոյնը տալու համար մեր համայնքին:
Այս առիթին՝ թոյլ տուէք, որ փառք ու գոհութիւն բարձրացնեմ ամենաբարի Աստուծոյ, որ ինծի այս օրհնեալ առաքելութիւնը յանձնեց եւ զիս ձեզի միացուց:
Շնորհակալութի՛ւն Ամենապատիւ եւ Գերերջանիկ Տ. Տ. Ռաֆայէլ-Պետրոս ԻԱ. Կաթողիկոս-Պատրիարքին՝ իր հայրական հոգատարութեան համար:
Շնորհակալութի՛ւն Հ. Գէորգին, որ առաջին օրէն հետս եղաւ:
Շնորհակալութի՛ւն ձեզի եւ ձեզմէ իւրաքանչիւրին՝ ցուցաբերած սիրոյն եւ բարի կամեցողութեան համար:
Այսօր, սրտաբուխ աղօթքս է, որ Աստուած մեզ իր աստուածային նախախնամութեան ներքեւ պահէ եւ իր հայրական սիրով առաջնորդէ:
Որով մնաք օրհնեալ այժմ եւ միշտ: Ամէն:»:
Արարողութենէն ետք, Գերերջ. Հոգեւոր Տէրը եւ Գերապայծառն ընդունեցան շնորհաւորութիւնները առաջնորդարանին հիւրասրահին մէջ։
May be an image of 3 people and text
May be an image of 2 people, monument and text
May be an image of 4 people and text
بحضور شعبي ورسمي مهيب جرى تنصيب المطران جورج اسادوريان على أبرشية دمشق للأرمن الكاثوليك وذلك في صلاة الشكر التي أقيمت في كاتدرائية سلطانة العالم في باب توما. وت
May be an image of 8 people
May be an image of 8 people and textMay be an image of 6 people and the Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception
May be an image of 5 people and the Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception
May be an image of 8 people and the Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception
رأس الصلاة غبطة البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك.
وسط قرع لأجراس دخل غبطته والمطران الجديد الكنيسة فباركا المؤمنين وأقيمت صلاة الشكر بحضور البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين، مطرانية دمشق، ولفيف الآباء الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات. جرت الصلاة بحضور رسمي، الوزيرة الجديدة السيدة لمياء شكور وزيرة الإدارة المحلية والبيئة، وزارء، محافظ المدينة وممثلون عن سلطاتها الرسمية ومختلف الطوائف وشخصيات دبلوماسية. خدمت الصلاة جوقة الكنيسة.
وفي نهاية الصلاة سلّم غبطته المطران جورج عصا الرعاية.
من ثم كانت كلمتان لغبطة البطريرك والمطران الجديد.
كلمة صاحب الغبطة روفائيل بيدروس ميناسيان:
إخوتي الأحباء إنني سعيد بهذه الزيارة الثانية التي أقوم بها لكم، وخاصةً في هذه المناسبة السعيدة لأتشكر سيادة المطران جوزيف أرناوطيان الذي بذل قسماً كبيراً من حياته في خدمتكم وتأمين حاجاتكم الروحية والزمنية، عاطياً كل ما لديه من قوة وعطاء لتأمين مستقبل أولادكم الأحباء.
له الشكر من صميم الفؤاد لم فعله وسيفعله من خلال صلواته من أجلكم. أما اليوم، فهو يوم تاريخي بمناسبة تنصيب سيادة المطران جورج أسادوريان الذي هو أيضاً بدوره آتٍ من مجتمع عانى الكثير من الصعاب مثلكم والحرمان فكان أبا عطوفا للفقراء والحزانى، أخاً وأبا محباً للشباب. أما اليوم فلا شيء يتغير في حياته، فهو مثل جميع الرسل الذين سبقوه بأعمالهم الطيبةوالصالحة، فلذا جئت لأثبتكم في رعايته وأساعدكم في السير تحت حماية أمنا مريم العذراء التي لمحتها أثناء زيارتي الأولى لكم، بتعلقكم وانسجامكم بحياتكم الروحية الممتدة من نعم السماوات.
إخوتي الأحباء أود أن أؤكد لكم عن محبتي المخلصة وعن صلواتي التي سترافقكم في هذه الأيام الصعبة، أين الحروب والمشدات والحرمان التي تحيط بكم متأكداً من رحمة الله ومبادرته الأبوية التي ستسعفكم دائما وخاصةً خلال هذه الأزمات.
إن هذه الزيارة أتت في أجمل مناسبة يتصوره العقل، هذه المناسبة مقدسة لأنها أتت في الأيام التحضيرية لذكرى ولادة فادينا ومخلصنا يسوع المسيح.
لا أدري إن كنتم تفهمون معنى هذا العيد عندما تسمعون كلام الإنجيل الذي يقول بفم الملائكة الذين ظهروا للرعاة بقولهم: نبشركم بفرح عظيم أنه قد ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلصاً هو المسيح الرب (لوقا ١١:٢).
حبذا لنا أن نشعر حقيقةً هذه الفرحة ونفهم مغزى الفداء والخلاص اللذين من أجلهما تجسد وولد الفادي من العذراء أمنا لكي يجلبنا جميعاً بالإيمان إلى الآب السماوي لحياة أبدية سعيدة، وفي ما كان الملائكة تبتهج وتفرح وتبشرنا بالسلام لأولاد الأرض فكانوا ينشدون هاتفين: المجد لله في العلى وعلى الأرض السلام وللناس المسرة (لوقا ١٤:٢)
المجد والفرح للآب بإعطاء ابنه الوحيد الذي سيضع السلام لمحبي السلام، لذا نحن الخطأة الذين يودون السلام أن نحييه في قلوبنا أولاً ثم في محيطنا، لأننا نحن الذين أمننا بهذه البشرى، فهو واجب مقدس يحثنا لعيشه وزرعه في قلوب المؤمنين.
إخوتي الأحباء، فرحتنا اليوم فرحة كبيرة لأنها تعم كل هذه المناسبات سويةً فلتكن بركة الرب معكم وحماية مريم العذراء أم الله وأمنا التي ترشدنا إلى ابنها الوحيد لنسبحه ونكرمه في قلوبنا تحت سر القربان المقدس الذي به وعدنا بوجوده معنا في كل حين وخاصةً في المآسي والشجون. فهو الإله عمانوئيل الله معنا.
وصيتي لكم أن تبقوا صامدين في ايمانكم ومشاركين في رسالة رؤسائكم الروحيين سائرين سويةً، بروح السينودالية التي ترشدنا بها الكنيسة الجامعة الرسولية. ساعدوا بعضكم البعض ودافعوا عن بعضكم البعض لتثبتوا في الإيمان والمحبة والسلام الميمون.
من ثم كانت كلمة للمطران جورج اسادوريان :
ياسمعان بطرس هل تحبني أكثر من هؤلاء قبل انتقاله من الحياة الأرضية وبعد انتهاء رسالته اراد يسوع ان يتلاقى مع تلاميذه على الغذاء وبعد صيد السمك جلسوا ليأكلوا سوية حيث سأل يسوع لسمعان بطرس:
ياسمعان ابن يونى هل تحبني أكثر من هؤلاء؟
اجابه يسوع انت تعلم بأنني احبك فقال له يسوع ارعى خرافي (يوحنا 21/15)
يسوع اراد أن يؤكد حبه لبطرس ( وكإشارة) لهذا الحب طلب منه بأن يرعى خرافه.
في حياتي الكهنوتية كلمني المسيح عدة مرات ومناسبات مختلفة عبر عن حبه لي، فمنذ رسالتي الكهنوتية وخلال حياتي الرسائلية وخدماتي الرعوية
اليوم أيضاً اسمع صوت الرب الذي يسالني اذا كنت احبه.
الالتحاق بالمسيح ورسالته السماوية والكنيسة هي المسؤولية الكبرى والأكثر تقدمة ذاتية
يقول القديس يوحنا فمي الذهب عن الدعوة الكهنوتية:
العمل الكهنوتي هو مزاولة على الأرض ويصبح من الحقائق الإلهية في السماء
بمعنى آخر الكاهن يجب عليه أن يضحي بنفسه وبحياته للرب ولخدمة المؤمنين
ففي كل يوم عندما يمسك الكاهن القربان المقدس أمام الهيكل ويقول الكلام الجوهري قائلاً خذواكلو…. ، خذوا اشربوا فيتكلم بفم المسيح ويكون الكاهن قد قدم نفسه ليلتحق بالمسيح وليهدي حياته من أجل شعبنا
اليوم أنا واقف امامكم لأجاوب عن المسيح قائلاً: نعم يارب اني احبكٌ
فهذه النعم ستقودني لأكون راعياً لهذه الأبرشية والطائفة العزيزة في دمشق لأكون معكم ولأخدمكم ولاستعمل البركة المعطاة لي من قبل المسيح وهو فخر لي
أنني هنا منذ ثلاثة أشهر ولقد تعرفت عليكم وعلى حسناتكم وسلوككم و مطالبكم.
لقد استطعت أن أنفذٌ بعض التغيرات ولكن الطريق مازال طويلاً، وكان لقائي مع الاخويات والمؤسسات التربوية والثقافية والشبابية نتائجه مثمرة فنحن امام تحديات كبيرة وبمحبتنا وتضامننا وايماننا نستطيع ان نعطي الأمثل لطائفتنا وانني مستعد لسماع كافة مطالبكم ولجميع اسئلتكم وانتقاداتكم بكل قلب كبير وصافي
وايماننا بالنجاح الروحي والزمني نستطيع ان نتقرب لمشيئة الله وللأفضل
وبهذه المناسبة اسمحوا لي بأن ارفع صلواتي وشكري للرب فلقد اعطاني النعم العزيزة في رحلتي الرسولية
وشكري لأبينا البطريرك روفائيل بيدروس لمحبته الأبوية، (لقد تعذبت لتاتي)
شكري الخاص لاستاذي وأبي الروحي ابينا البطريرك يوسف العبسي الشكر الكبير ياسيدنا لمحبتك الأبوية
شكري لصاحب السيادة المطران جوزيف ارناؤوطي الذي خدم هذه الأبرشية بكل محبة وايمان اكثر من ثلاثين سنة
والشكر الخاص لاخي الاب جورج باهي لتعاونه ومحبته اللامتناهية.
اشكر اخوتي الأساقفة والكهنة الذي اتو ليصلو معي ومن اجلي
الشكر الكبير لاعضاء المجلس الرعوي اللذين عملوا بتفاني خلال أكثر من شهر لنجاح زيارة أبينا البطريرك وحفل التنصيب
اغتنم هذه الفرصة لاشكر السفيرة العزيزة والصامدة لميا شكور سفيرتنا السابقة في باريس، لقد تعلمت منك حب الوطن والعمل من اجل إعطاء الصورة الحقيقية لسوريتنا الحبيبة ولرئيسها المفدي بشار حافظ الأسد
اشكر مؤمنين هذه الأبرشية لتعاونهم ومحبتهم ، المؤسسات الكنيسة في هذه الأبرشية من جمعيات النساء والكورال وخدام الهيكل ومحبي قلبي يسوع ومريم والقديسة ريتا وشبيبة الكشاف
شكري للمؤسسات والجمعيات الأرمنية الكاثوليكية ومسؤولي ومعلمي مدارس الطائفة
الشكر للمؤسسات العسكرية والإعلامية اللذين واكبوا هذا الحدث
اعاهدكم بانني ساكون خادماً لكم وأخاً للجميع ومساعداً في كل اللحظات من اجل حياة رسولية مباركة
اجدد محبتي لكم جميعاً ولابناء بلدي سورية الحبيبة ومحبتي واحترامي لقائد مسيرتنا جميعاً سيادة الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد الذي يحافظ على كل شبرٍ من أرضنا العزيزة ويرعى شعبه بكل محبة واخلاص
صلوا من اجلي لأكون المثل الصالح في رسالتي ولأستطيع ان أكون الراعي المحب والصالح.
وبعد الصلاة استقبل غبطته وسيادته المهنئين في دار المطرانية.