Ամենապատիւ եւ Գերերջանիկ Հոգեւոր Տիրոջ նամակը ուղղուած Փարիզի Արքեպիսկոպոսին Նոթրը Տամ տաճարի հրդեհին առիթով