1960-ին, Կարտինալ Աղաճանեանի ջանքերով, առաջին առաջնորդը եղած է Արհի. Կարապետ Եպս. Ամատունի
1960-1970 Արհի. Կարապետ եպս. Ամատունի
1970-1976 Տեղակալ՝ Հայր Նիկողայոս Քէհեայեան
1977-էն մինչեւ օրս Արհի. Գրիգոր Եպս. Կապրոյեան


Առաջնորդարանի հասցէն՝
ՖՐԱՆՍԱՅԻ ՀԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷՆԵՐՈՒ ՓԱՐԻԶԻ Ս. ԽԱՉ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍՈՒԹԻՒՆ
10 պիս, Thouin Փողոց
75005 ՓԱՐԻԶ - ՖՐԱՆՍԱ
Հեռ.:33 1.40.51.11.90
Ֆաքս: 33 1.40.51.11.99

Հաւատացեալներու մօտաւոր թիւը 30.000 է

Թեմը կը բաղկանայ 6 ժողովրդապետութիւններէ եւ մէկ վանքէ:
Ժողովրդապետներն են:
Հ. Գէորգ Վրդ. Ասատուրեան, Փարիզ եւ Առնուվիլ
Հ. Յովհաննէս Վրդ. Սեֆերեան, Վալանս
Հ. Յարութիւն վրդ. Պզտիկեան, Սէվրի Մխիթարեան վարժարան
Լիոնի եւ Սէն Շամոն ժողովրդապետութիւնները կը մնան թափուր:


Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ՀԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ԹԵՄ
69, Հէնրի Պարպիւս Պողոտայ
95400 ԱՐՆՈՒՎԻԼ - Լէ - ԿՈՆԷՍ - ՖՐԱՆՍԱ
Հեռ.: 33 1.39.85.15.56


ՀԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ԹԵՄ
91, Դրոնշէդ Փողոց
69006 ԼԻՈՆ - ՖՐԱՆՍԱ
Հեռ.: 33 4.72.44.97.39


Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ՀԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ԹԵՄ
26, Սիպիէ Փողոց
13001 ՄԱՐՍԷՅ - ՖՐԱՆՍԱ
Հեռ.: 33 4.91.48.19.60 ; 6.09.97.39.78
Ֆաքս: 33 4.91.94.54.20


Ս. ՆԵՐՍԷՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻ ՀԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ԹԵՄ
13, Ազիլ Ալամանյի
42400 ՍԷՆ ՇԱՄՈՆ - ՖՐԱՆՍԱ
Հեռ.: 33 4.77.22.09.86


ՀԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ԹԵՄ
25, Պերդըլո Փողոց
26000 ՎԱԼԱՆՍ - ՖՐԱՆՍԱ
Հեռ.: 33 4.75.43.78.23


ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՀԱՅՐԵՐՈՒ ՎԱՆՔ
26, Դրոյոն Փողոց
92310 ՍԵՎՐ - ՖՐԱՆՍԱ
Հեռ.: 33 1.45.34.68.28
Ֆաքս: 33 1.45.34.79.97


Ամէն ժողովրդապետութիւն ունի իր մշակութային միութիւնը, որով կը կառավարուին միւս բոլոր միութիւնները, երիտասարդական, տիկնանց, ...
Ամենագործունեայ մշակութային միութիւններն են :
Association Sainte croix de Paris - Փարիզ - որ կ’ապահովէ որակաւոր բանախօսութիւններ իր կեդրոնին մէջ, ցուցահանդէսներ, ընտանեկան ագապներ, եկեղեցւոյ սրահին մէջ կամ բացօթեայ, շաբաթօրեայ դպրոց մը փոքրերու համար:
Association Saint Grégoire d'Arnouville - Առնուվիլ որ կ’ապահովէ ներկայութիւն ժողովրդապետութենէն ներս, քրիստոնէական դասեր փոքրերուն, մշակութային եւ այլ ձեռնարկներ :
Association Saint Grégoire de Marseille - Մարսէյ որ կը կազմակերպէ զանազան ձեռնարկներ :
Թեմէն ներս կը գործէ միայն անարատ Յղութեան Հայ Քոյրերու Վարժարանը Մարսէյի մէջ, 250 աշակերտով:


հասցէ: Ecole Notre Dame du Sacré Cœur
167 Avenue des Caillols
13012 Marseille - France
Tél : 33 4.91.93.50.91
Fax : 33 4.91.93.27.45


կայ նաեւ ուսանողուհիներու համար տուն մը Լիոնի մէջ :
հասցէ: Foyer des jeunes filles "Haïreni Guedour"
142 Cours Gambetta
69007 Lyon - France
Tél : 33 4.78.72.76.60Ամէն ժողովրդապետութիւն իր եկեղեցական երգչախումբն ունի:

Ֆրանսայի մէջ Հայ Կաթողիկէները առանձին բարեսիրական միութիւն չունին, եւ Ընդհանուր Հայկական Բարեսիրական Միութիւններու հետ կը գործակցին - Հայ Ընկերային Օգնութիւն - Կապոյտ Խաչ - Հայ Ծերանոց - ... :

Ֆրանսայի Հայ Կաթողիկէ գաղութը ունի իր պաշտօնական ամսաթերթը,
"Եկեղեցին Հայկական" - "L'Eglise Arménienne", որ 1958-էն ի վեր լոյս կը տեսնէ, մի քանի տարուայ ընդհատումով, 2500 օրինակ տպաքանակով: Շրջան մը, այս թերթը եռամսեայ դարձած ըլլալով՝ նաեւ լոյս տեսաւ "մեր ժողովրդապետութիւնը" - "Notre Paroisse" ամսաթերթը, որ 125 թիւ ետք դադրեցաւ, միանալու համար նախորդին, որ Սեպտեմբեր 1995-էն ի վեր կը հրատարակուի հաւատարմօրէն որպէս ամսաթերթ: Այս ամսաթերթը կը կազմէ հաստատուն կապը ֆրանսահայ մեր ժողովուրդին հետ:
Ամէն տարի կը հրատարակուի նաեւ թեմական ճաշակաւոր օրացոյց մը:

Ունինք մեր մշտական ներկայացուցիչը Ֆրանսայի հայկական բոլոր Միութիւններու Կոմիտէին մէջ (C.C.A.F. = Comité de coordination des Associations Arméniennees de France), յանձին Պր. Վահէ Խաչերեանի

Անձնաւորութիւններ մեր համայքին :
Պր. Փաթրիք Տէվէճեան, այժմ Ֆրանսական կառավարութեան մէջ՝ նախարար : նախապէս երեսփոխան-քաղաքապետ էր Անթոնիի առուարձանին :
Պր. Պետրոս Թերզեան, Հիմնադրամի Ֆրանսական բաժնի ընդհանուր նախագահ:
Պր. Արա Ահարոնեան, Հայ Բարեգործական Ընդհ. Միութեան կոմիտէի անդամ :
Պր. խաչիկ Նաճարեան, ֆրասայի Ս. Դ. Հնչակեան Կուսակցութեան նախագահ:
Առօրեայ Աւետարանը
Այբ Էջ | Բովանդակութիւն | Հասցէարան | Օգտակար Կապեր | Նամականի
Ներքին Պրպտում՝  Armenian Keyboard
Կարդացէ՛ք այս էջը հետեւեալ լեզուներով.-    
Վերարտադրութեան ամէն իրաւունք վերապահուած է Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ