Շաբաթ, 23 Հոկտեմբեր 2010 - Սիւնոդհոսին փակման հանդիսութիւնը եւ ճաշը Վատիկանի մէջ

 

 

Վատիկան

 

 

Շաբաթ 23 հոկտեմբեր 2010-ին տեղի ունեցաւ Միջին Արեւելքի համար յատուկ սինոդհոսին փակման հանդիսութիւնը:

Առաւօտուն սինոդհոսական հայրերը մասնակցեցան վերջին երկու նիստերուն կատարելով յատուկ ընտրութիւններ, որոնք պիտի յայտարարուին պաշտօնականօրէն Վատիկանի կողմէ:

Անկէ ետք, բոլոր հայրերը հրաւիրուեցան քահանայապետին հետ մասնակցելու եղբայրական ագապին, որուն ընթացքին քահանայապետը խօսք առնելով շեշտեց այս գեղեցիկ սովորութեան մասին, յիշելով երջանկայիշատակ Յօվհաննէս Պօղոս Բ. պապը, որուն օրով սկսած են բոլոր սինոդհոսները փակել եղբայրական ագապով:

 

Քահանայապետը յատուկէն շնորհակալութիւն յայտնեց զանազան գրասենեակներու մէջ աշխատող անձերուն (յիշենք տիրացու Հրայր Զահթէրեանը եւ եղբ. Ղազար Պետրոսեանը,  Հռոմի ք. Լեւոնեան հայ վարժարանէն, որոնք իրենց մասնակցութիւնը բերած էին ընդհանուր քարտուղարութեան գրասենեակէն ներս), որոնք կարողացան երկու շաբթուան ընթացքին մինչեւ ուշ գիշերներ հսկելով պատրաստել բոլոր թղթածրարները: Ան նաեւ ըսաւ թէ սուրբ Հոգիին ներկայութիւնը շատ կարեւոր էր բոլոր նիստերուն ընթացքին, որովհետեւ ան լուսաւորեց մեր միտքերը, որպէսզի աշխատինք մեր եկեղեցիներուն եւ մեր հաւատացեալներուն բարիքին համար:

Քահանայապետը եզրափակիչ խօսքով մը բոլոր եպիսկոպոսներէն եւ քահանաներէն խնդրեց, որ խաղաղաութիւն տանին իրենց հետ դէպի իրենց քաղաքներն ու հաւատացեալներուն: Ինչպէս նաեւ խնդրեց, որ աշխատին գործադրել եւ իրականացնել իրենց փափաքները, որոնք արտայայտեցին ժողովներուն ընթացքին:

 

«Եկեղեցին՝ մէկ, հաւաքուած է հոս, գացէ՛ք եւ խաղաղաութեամբ շարունակեցէ՛ք ձեր գործերը» ըսաւ ան:

Ագապին ընթացքին, յատուկէն ելոյթ ունեցաւ եղբ. Ղազար Պետրոսեան «O sole mio» երգով, եւ որուն աւարտին  քահանայապետին յատուկ շնորհաւորութեան արժանացաւ:


Առօրեայ Աւետարանը
Այբ Էջ | Բովանդակութիւն | Հասցէարան | Օգտակար Կապեր | Նամականի
Ներքին Պրպտում՝  Armenian Keyboard
Կարդացէ՛ք այս էջը հետեւեալ լեզուներով.-    
Վերարտադրութեան ամէն իրաւունք վերապահուած է Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ