Չորեքշաբթի, 22 Սեպտեմբեր 2010 - Անթուրայի մէջ թաղուած որբուկներու շիրիմը

 

Այնթուրա

Այնթուրայի Սէն Ճոզէֆ գոլէճի գերեզմանին մէջ, ուր կարելի է հասնիլ Քասլիքի մայրուղիէն դէպի աջ թեքուելով, Փրեզիտանսի հրապակէն 3.5 քլմ. դէպի վեր,  հինգ տարի առաջ Միսաք Քէլէշեան յայտնաբերեց Ցեղասպանութենէն վերապրած եւ Լիբանանի մէջ թրքացման ծրագրին զոհ գացած որբուկներու անշուք շիրիմները։ Չորեքշաբթի, 22 սեպտեմբեր 2010-ին, կէսօրէ ետք ժամը 5ին,  բացումը կատարուեցաւ յուշակոթողի մը, որուն դիմաց կատարուեցաւ հոգեհանգստեան արարողութիւն:  Լիբանանահայ գաղութը մեծ թիւով մասնակցեցաւ այս յարգանքի արարքին:

Այս առթիւ ստորեւ կը ներկայացնենք հայր Նարեկ վարդապետ Լուիսեանի Զմմառու միաբանութեան ընդհանուր քարտուղարին   արտասանած խօսքը ներկաներուն:

 «Ո՛չ հուր ո՛չ սուր եւ ո՛չ ջուր մեզ չեն կրնար բաժնել մեր հաւատքէն: Քեզմէ՝ տանջանք մեզմէ՝ համբերութիւն քու սուրդ՝ մեր պարանոցները»:
Վարդանանց նահատակներուն Պարսից Յազկերտ արքային յղած սոյն նամակին ոգիով է, որ 15 դար ետք առաջնորդուեցաւ արեւմտահայութիւնը, որ այս անգամ մերժեց իթթիհատականներու կողմէ ծրագրուած եւ 1915-ին ի գործ դրուած թրքացումի քաղաքականութիւնը:
Վասնզի չկայ աւելի վեհ եւ վսեմ սէր եւ կապուածութիւն քան այն որ մարդս կը տածէ հանդէպ իր ազգին ու հաւատքին:
Ու ես պիտի աւելցնեմ ու հաստատեմ թէ սոյն կարգախօսով պիտի ընթանանք հազարամեակներ եւս ուր ո՛չ հայ-թրքական «արձանագրութիւնները» եւ ո՛չ ալ 21-րդ դարուս սպառնացող համաշխարհայնացման քաղաքականութիւնը պիտի կարենան կասեցնել մեզ՝ մեր պահանջատիրութենէն, որուն ամենավառ վկան այսօրուայ այս հոծ բազմութիւնն է, որը եկած է իր ուխտը վերանորոգելու եւ ի լուր աշխարհին ըսելու թէ ո՛չ ժամանակի հեռաւորութիւնը եւ ո՛չ ալ քաղաքական վերիվայրումները կրնան կասեցնել մեզ՝ մեր պահանջատիրութենէն, մինչեւ որ մեր Դատը հասնի իր տրամաբանական աւարտին: 
Մեծ Եղեռնի  ընթացքին թրքական կառավարութիւնը շուրջ 600000 հայեր բռնի տեղահան ըրաւ իրենց Հայրենի բնօրրանէն դէպի Միջագետք եւ Սուրիա: Ճանապարհին՝ գաղթականներու զգալի մասը կոտորուեցաւ թուրք ջարդարարներու ձեռամբ, ոմանք ալ քաղցի զոհ գացին:
Իսկ անոնք որոնք  բնակութիւն հաստատեցին Սուրիա Լիբանան Եգիպտոս եւ կամ անցան Եւրոպական երկիրներ եւ Ամերիկա դարձան պահանջատէրերը Հայ Դատին:
Լիբանանի չքնաղ Այնթուրա կոչուած սոյն Ֆրանսական Սէն-ԺոզէՖ վարժարանին մէջ հայ ժողովուրդի պատմութեան ամենամռայլ եւ ողբերգական էջերէն մին արձանագրուեցաւ:
Այստեղ թուրքերու կողմէ ծրարուած եւ կազմակերպուած մեծ ոճիր մը տեղի ունեցաւ համայն հայութեան հանդէպ: 300 անմեղ հայ մանուկներ ու պատանիներ զրկուեցան ծնողական սէրէ եւ գուրգուրանքէ զրկուեցան հայրենիքէն եւ քրիստոնէական հաւատքէն իրենցմէ խլեցին մեսրոպաշունչ եւ քաղցրաբարբառ հայոց լեզուն, որպէսզի թրքացնեն այդ խեղճ ու անտէր հայ ազգի որբերը:
Ահաւասիկ 95 տարիներ անց, կրկին համախմբուեցանք այստեղ կատարելու հոգեհանգստեան արարողութիւն եւ մոմավառութիւն, որմէ ետք միասնաբար պիտի վերանորոգենք մեր ուխտը՝ անսասան մնալու մեր մէկ ու կէս միլիոն նահատակներու կտակին:
Հայրենիքէն հասած այս նրբաքանդակ խաչքարը է ու պիտի մնայ որպէս վկան եւ խորհրդանիշը հայ ժողովուրդի սիրոյն հանդէպ իր ազգին Եկեղեցւոյ եւ մշակոյթին:
Սոյն խաչքարը խորհրդանիշ է հայ ժողովուրդին անմահութեան, յոյսին եւ յաւերժութեան:
Հայորդիներ 24 Ապրիլը մեզի համար սոսկ սուգի եւ ողբի ամիս չէ այլեւս, ա՛յլ ապրելու եւ գոյատեւելու, յաղթութեան խորհրդանիշ է, որովհետեւ ոսոխը չկրցաւ իրագործել իր դժոխային ծրագիրը եւ չկրցաւ աշխարհի երեսէն բնաջնջել մեր ցեղն ու հայրենիքը:
Եկէ՛ք անսանք մեր բիւրաւոր նահատակներուն կոչին, որոնք կ,ըսեն մեզի «Միացէ՛ք ժողովուրդ հայոց եղէ՛ք բռունցքի նման զօրեղ», որովհետեւ երբ մեր ժողովուրդը որպէս մէկ ամբողջութիւն՝ մտածէ գործէ ու պայքարի՝ անպայմանօրէն կը յաղթանակէ ու կը  յաւերժանայ ինչպէս մարգարէացած էր Եղիշէ Չարենց բանաստեղծը ըսելով «Ո՛վ հայ ժողովուրդ քո միակ փրկութիւնը քո հաւաքական ուժին մէջ է»:
Սիրելի հայրենակիցներ, մենք մէկ ազգ ենք: Մէկ ազգի մեր պատկանելիութիւնը մեզմէ իւրաքանչիւրը ժառանգած է, մայր հայրենիքէն ու պիտի պահպանէ սփիւռս աշխարհի: Միասնականութիւնը պէտք է արմատական մտածելակերպ եւ գործելակերպ դառնայ մեր ժողովուրդին մէջ: Ուստի մեր պատմութեան կտակին հաւատարմութեամբ ըսենք, մենք մէ՛կ ժողովուրդ ենք մէ՛կ լեզու, մէ՛կ հայրենիք, մէկ պահանջատիրութիւն ենք եւ մէկ ամբողջականութիւն ենք ու որոշենք այս տեսլականով ընթանալ ի կատարած աշխարհի ու մեր նահատակներու արեան կանչին անսալով եւ ընդանալ դարեր շարունակ «Մահուամբ մահը յաղթելու» վճռականութեամբ:
$Իսկ դուք, ո՛վ հայ պատանիներ եւ երիտասարդներ, յոյսն ու ապա$ան հայրենիքի ու հայ ազգին, սիրեցէք հայրենիքը, մայր լեզուն, մայրենի գրականութիւնը, բարձր պահեցէք ազգային արժանապատուութիւնը, անաղարտ պահեցէք ազգային լաւագոյն աւանդները: Միայն այս պայմաններով է, որ ձախողացուցած կ,ըլլանք Ժամալ Փաշայի եւ Հալիտէ Ատիպ Հանիմէի նման այլ թշնամիներու վայրա$ ծրագիրները: Միայն այս պայմաններով է որ պիտի կարողանանք բուժել հայ ժողովուրդի խոցոտած ծանր վէրքերը:
«Յիշատակն արդարոց օրհնութեամբ եղիցի ամէն»:

 

   


Առօրեայ Աւետարանը
Այբ Էջ | Բովանդակութիւն | Հասցէարան | Օգտակար Կապեր | Նամականի
Ներքին Պրպտում՝  Armenian Keyboard
Կարդացէ՛ք այս էջը հետեւեալ լեզուներով.-    
Վերարտադրութեան ամէն իրաւունք վերապահուած է Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ