Երկուշաբթի, 8 Մարտ 2010 - Հ.Կ. Մեսրոպեան վարժարանի գերազանց աշակերտներու պարգեւատրում


Պէյրութ, Լիբանան

 

Ուրբաթ
, 5 Մարտ 2010-ի երեկոյեան ժամը 6։30-ին, Համազգայինի «Լեւոն Շանթ» մշակութային կեդրոնի «Գ. եւ Հ. Արմէնեան» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ 2009 թուականին պրէօվէի պետական քննութիւններուն հայկական վարժարաններու գերազանց արդիւնք արձանագրած աշակերտութեան պարգեւատրումի արարողութիւնը, կազմակերպութեամբ Հ.Յ.Դ. Լ.Ե.Մ.-ի կեդրոնական վարչութեան, ներկայութեամբ հայկական վարժարաններու տնօրէններու, կրթական պատասխանատուներու, ուսուցիչներու, ծնողներու եւ աշակերտներու։


Ձեռնարկին պատգամախօս՝ Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան Բարձ­րա­գոյն վարժարանի տնօրէն Պր. Կրէկուար Գալուստ մեծապէս գնահատեց այս նախաձեռնութիւնը, յայտնելով որ «կարճ դադարէ յետոյ դարձեալ կու գայ քա­ջա­լերելու համար հայ աշակերտը, եւ ի մասնաւորի՝ հայ դպրոցը»։ Ան հաստատեց, թէ ուսումնատենչ երիտասարդութիւն ունենալու համար անհրաժեշտ է ոչինչ խնայել, որպէսզի հայ երիտասարդութիւնը հասարակութեան մաս կազմէ իբրեւ զարգացած, կիրթ, առողջ հոգեբանութեամբ առաջնորդուող մարդկային ընկերութիւն մը, որուն անդամները կարողութիւնը կ՚ունենան ապրելու ու գործելու իբրեւ իրաւ «մարդ»։ Ան կարեւոր նկատեց այս հաւաքը, որպէս միասնականութեան իւրայատուկ կոչ, քաջալերելով այսպիսի համախմբողական ձեռնարկները ի խնդիր գաղութային կեանքի բարելաւման։

 

Սոյն արարողու­թ­եան ընթացքին պարգեւատրուեցան 5 աշակերտներ, որոնցմէ՝ Նայիրի Սգայեան եւ Տիանա Եղիա Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան Բարձրագոյն վա­ր­ժա­րանէն, գրաւեցին առաջին եւ երրորդ դիրքերը բոլոր լիբա­նա­նա­հայ վարժարաններու աշա­կերտ­ներուն մէջ։

 


Առօրեայ Աւետարանը
Այբ Էջ | Բովանդակութիւն | Հասցէարան | Օգտակար Կապեր | Նամականի
Ներքին Պրպտում՝  Armenian Keyboard
Կարդացէ՛ք այս էջը հետեւեալ լեզուներով.-    
Վերարտադրութեան ամէն իրաւունք վերապահուած է Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ