Երկուշաբթի, 11 Յունուար 2010 - Քահանայական ձեռնադրութիւն

Պէյրութ, Լիբանան

Կիրակի, 10 յունուար 2010-ի երեկոյեան ժամը 5-ին, սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ - սուրբ Եղիա աթոռանիստ եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ Զմմառու միաբան Սեպուհ սրկ. Կարապետեանի քահանայական ձեռնադրութիւնը՝ ձեռամբ Ամենապատիւ Տէր Ներսէս Պետրոս ԺԹ. Կաթողիկոս Պատրիարքի:
 

Այս առիթով, Ամենապատիւ Հոգեւոր Տէրը փոխանցեց ժողովուրդին եւ նորօծ քահանային հետեւեալ հայրապետական պատգամը:


Արհիապատիւ Գերապայծառ Տիարք
Գերյարգելի եւ Գերապատիւ վարդապետներ
Առաքինափայլ Քոյրեր
Պատուարժան հաւատացեալներ
եւ յատուկէն՝ խօսքս քեզի է Տէր Սեպուհ.

Մեծ ուրախութիւն մը մեզ կը պատէ այսօր Տէր Սեպուհ Կարապետեանի Քահանայական Ձեռնադրութեան առիթով:
Յիսուս Քրիստոս, բոլոր ազգերէ եւ բոլոր ժամանակներուն, եռանդուն եւ քաջ երիտասարդներ կ’ընտրէ շարունակելու համար մարդկութեան ի նպաստ իր փրկչական գործը: Արդարեւ, քահանայական կոչումը անձնական փափաք մը չէ եւ ոչ ալ պատիւի համար պաշտօն մըն է, այլ աստուածային ընտրութիւն՝ մասնակից դառնալու Յիսուսի վսեմ առաքելութեան, ինք որ իր առաքեալներուն ըսաւ. «Դուք չէք որ ընտրեցիք զիս, այլ ես ձեզ ընտրեցի եւ հաստատեցի, որպէսզի երթաք եւ պտուղ տաք, եւ ձեր պտուղը մնայ, եւ ինչ որ խնդրէք Հօրմէն իմ անունովս՝ պիտի տայ ձեզի» (Յովհ. ԺԵ. 16):
Իր «Թուղթ Ընդհանրական»ին մէջ, սուրբ Ներսէս Շնորհալի մեծ Հայրապետը նոյն իմաստով իր խօսքը կ՛ուղղէ քահանաներուն. «Այս ալ իմացէ՛ք, ձեր քահանայութեան անուանակոչումը մարդոցմէ չէ, ոչ ալ մարդու միջոցաւ, այլ՝ անկէ որ կոչուեցաւ Քահանայ, Մելքիսեդեկի Կարգին համաձայն, որ ինքն իսկ ճշմարիտ Քահանայ է: Ան ձեզի տուաւ իր անուան կոչումը, միաժամանակ ձեզի յանձնարարեց իր գործը՝ հովուել իր ժողովուրդը, միշտ բարի գործեր սորվեցնել եւ բարի օրինակ հանդիսանալ բոլորին»: 
Լեհաստանի իր այցելութեան ընթացքին, Բենեդիկտոս ԺԶ. Սրբազան Քահանայապետը հետեւեալ խօսքերը քահանաներուն ուղղեց. «Քահանայէն կը պահանջուի փորձառու ըլլալ՝ մարդոց օգնելու համար իրենց յարաբերութեան մէջ Աստուծոյ հետ»: Այսինքն, քահանան միջոցներ պիտի հնարէ Աստուծոյ մօտեցնելու համար ամէն մարդ՝ մեծ թէ պզտիկ, մեղաւոր, տառապեալ կամ տագնապի մէջ եղող: «Կը պահանջուի նաեւ քահանայէն, կը շարունակէ Սրբազան Պապը, որ հմուտ ըլլայ հոգեւոր կեանքին մէջ: Հարկաւոր չէ որ ան ծանօթութիւն ունենայ վերջին լուրերուն եւ կամ արդիական գիւտերուն մասին: Հաւատացեալները քահանայէն կը սպասեն,  որ վկայ ըլլայ Աստուծոյ ողորմութեան, վկայ ըլլայ քրիստոնէական իմաստութեան եւ վկայ ըլլայ սուրբ Աւետարանին»: Ուստի, քահանային կ’իյնայ իր հոգեւոր կեանքին հոգ տանիլ, մանաւանդ աղօթքի պահերը չանտեսել, քանի որ աղօթքը հիմնաքարն է քահանայի կեանքին եւ անոր յաջող առաքելութեան համար: Անով, քահանային յարաբերութիւնը Աստուծոյ հետ ջերմ եւ յարատեւ կը մնայ: Նման քահանաներուն՝ Քրիստոս պէտք ունի, որոնք փորձառու ըլլան եւ նուիրուող, եւ կարող ըլլան կիրարկելու հաւատացեալներուն ի նպաստ լայնախոհ հոգեւոր հայրութիւնը»:
Սուրբ Պատարագը, զոր քահանան կը մատուցանէ ամէն օր, պարտի ըլլալ կեդրոնը իր կեանքին եւ մղիչ ոյժը իր գործերը հաւատքով կատարելու համար: Անոր աշխատանքը արդիւնաբեր պիտի ըլլայ, երբ ան դառնայ յատուկ կերպով ուրիշ Քրիստոս մը, առանց մոռնալու սակայն որ միայն Քրիստոս կարող է մարդը լուսաւորել, ուղղել եւ դարձի բերել, եւ ոչ քահանան իր բոլոր կարողութիւններով: Աւելցնենք նաեւ որ, լաւ կատարելու համար իր հովուական գործը, անհրաժեշտ է քահանային համար, որ յարատեւ կերպով զարգանայ եւ խորանայ Եկեղեցւոյ վարդապետութեան մէջ. ինչպէս նաեւ հետեւի սուրբ Աթոռի, Եպիսկոպոսաց Սիւնհոդոսներու եւ իր Առաջնորդին տուած ուղղութիւններուն: Բայց ամէն բանէ առաջ, ան պարտի աւելի սերտ կերպով ճանչնալ Յիսուս՝  աղօթքի եւ սուրբ Գիրքի ընթերցումի միջոցաւ: Այս ընթացքով, պիտի սորվի Յիսուսը լսել ու Անոր հետ խօսակցիլ, նման սուրբ Ժան Մարի Վիաննէի: Այս ձեւով հասկցուած, սուրբ Գիրքին ընթերցումը պիտի դառնայ սրտի աղօթք աւելի քան հո$եւոր զարգացում:
Աւետարանիչները կը պատմեն թէ Յիսուս յաճախ գիշերները լեռ կը քաշուէր առանձին՝ աղօթելու համար: Քահանան եւս, պէտք ունի առանձնութեան պահերուն, որպէսզի Յիսուսին հետ առանձին ըլլայ, աղմուկէն եւ գործէն հեռու: Այսպէս, պիտի կարենայ համոզիչ կերպով մարդոց քարոզել սուրբ Աւետարանը եւ Եկեղեցւոյ ճշմարտութիւնները, ինչպէս կ՛ընէր Արսի սուրբ ժողովրդապետը: Ուստի, քահանան պարտի ըլլալ նախ եւ առաջ աղօթքի մարդ՝ ըլլալու համար Աստուծոյ մարդ, որպէսզի ըլլայ տիպար օրինակ իր հաւատացեալներուն:
Քահանային մեծ յատկութիւնն է՝ ըլլալ փափկասիրտ, յատուկ կերպով այրիին, որբին, աղքատին, տկարին, բանտարկեալին եւ հիւանդին հանդէպ. ինչպէս նաեւ՝ տառապեալ եւ յուսալքուած անձերուն հետ: Անոնց պէտք է ցուցաբերէ յարգանք եւ հասկացողութիւն, ջանալ անոնց օգնութեան հասնիլ եւ իրենց ցաւերը ամոքել, բայց մանաւանդ անոնց ցոյց տալ Յիսուսին բարեգութ դէմքը: Բոլորին հանդէպ, քահանան պիտի ըլլայ հայր, դաստիարակ եւ մխիթարիչ: Քահանան պարտի նաեւ ներել անոնց որ զինք կը քննադատեն կամ իր մասին գէշ կը խօսին, ինչպէս որ Յիսուս ներեց իր չարարարներուն:
Քահանան իր կեանքի իբր օրինակ պիտի նկատէ Սուրբերը եւ Երանելիները, որոնք անպակաս են մեր Եկեղեցւոյ մէջ, եւ անոնց նման՝ իր բոլոր կարողութիւնները ի սպաս պիտի դնէ Աստուծոյ սէրը եւ քրիստոնէական ներումը սփռելու համար: Պիտի ըլլայ սիրոյ սերմնացան եւ վկայ Աւետարանի ուրախութիւններուն՝ աշխարհի մը մէջ, որ յաճախ յոռետեսութեան եւ յուսահատութեան կը տանի : Ամէնէն աւելի, ան պիտի սնուցանէ որդիական անկեղծ բարեպաշտութիւն իր երկնաւոր մօր հանդէպ: Սուրբ Կոյս Մարիամ, որպէս քահանային մայրը եւ աւետարանումի աստղը, պիտի օգնէ իրեն, որպէսզի աճի սիրոյ մէջ եւ տեւապէս յառաջդիմէ դէպի սրբութիւն$ որ է ամէն մարդու կեանքին պսակումը՝ թէ քահանային եւ թէ ամէն հաւատացեալին համար:
Քահանային կարեւորագոյն մտահոգութիւններէն մին պիտի ըլլայ կոչումներուն հարցը, որովհետեւ մեր Եկեղեցիին կարիքները շատ են մինչ մշակները սակասաթիւ են, մանաւանդ Հայաստան եւ Ռուսաստան: Կոչումներու մտահոգութիւնը կը հայի նաեւ համայն քրիստոնեայ հասարակութեան եւ յատուկէն ձեզի՝ հոս ներկաներդ: Աղօթեցէ՛ք յաճախ կոչումներուն համար, Յիսուսի պատուէրին համաձայն, որ ըսաւ՝ «աղաչեցէ՛ք հունձքի Տիրոջ որ մշակներ ղրկէ իր հունձքին համար» (Մատթ. 9,38):
Ջերմագին մաղթանքներս կը ներկայացնեմ Զմմառու Պատրիարքական Միաբանութեան Վանքին մեծաւոր Գերապայծառին եւ բոլոր յարգոյ անդամներուն, եւ կը հայցեմ Աստուծմէ որ օրհնէ այս Միաբանութիւնը, ճոխացնէ նոր անդամներով, եւ զանոնք օժտէ եռանդով եւ նուիրումով Եկեղեցւոյ ծառայութեան համար:
Կը փակեմ խօսքս ձեզմէ խնդրելով որ ձեր աղօթքներուն մէջ յիշէք նաեւ ձեր առաջնորդները եւ հոգեւոր հովիւները, եւ յատուկ կերպով Տէր Սեպուհը, նոր քահանան, որպէսզի արդիւնաշատ առաքելութիւն կատարէ Յիսուսի Սրտին համեմատ:
Տէր Սեպո՛ւհ, թո՛ղ Երանելի Կոմիտաս քահանան եւ Երանելի Իգնատիոս Մալոյեան նահատակները քեզ հովանաւորեն, քեզի բարեխօս ըլլան Աստուծոյ մօտ  եւ քեզ սրբութեան առաջնորդեն: Ամէն:


Յայտնենք, որ նորօծ քահանան իր անդրանիկ սուրբ պատարագը պիտի մատուցէ կիրակի 17 յունուարին՝ առաւօտեան ժամը 10-ին, Պուրճ Համուտի սուրբ Փրկիչ եկեղեցւոյ մէջ:


Առօրեայ Աւետարանը
Այբ Էջ | Բովանդակութիւն | Հասցէարան | Օգտակար Կապեր | Նամականի
Ներքին Պրպտում՝  Armenian Keyboard
Կարդացէ՛ք այս էջը հետեւեալ լեզուներով.-    
Վերարտադրութեան ամէն իրաւունք վերապահուած է Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ