Երեքշաբթի, 16 Յունիս 2009 - 70ամեայ Մեսրոպեան վարժարանի մանկապարտէզի հանդէս

 

 

 

Լիբանան

 

Շաբաթ, 13 Յունիս 2009-ի երեկոյեան ժամը 7:00-ին Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան Բարձրագոյն վարժարանի շրջափակին մէջ հաւաքուած հոծ բազմութիւնը եկած էր վայելելու մանկապարտէզի Կոկոն եւ Ծաղիկ դասարաններու ամավերջի եւ վկայականներու բաշխման հանդէսը: Խորհրդաւոր կերպով մուտք գործելով բեմ, թիւով 53 Ծաղիկները նախ կատարեցին Լիբանանի, Հայաստանի եւ վարժարանի քայլերգները, այնուհետեւ բեմ հրաւիրեցին վարժարանի տնօրէն Պր. Կրէկուար Գալուստը, որպէսզի ուղղէ իր խօսքը: Տնօրէնը նախ աւարտական 53 աշակերտներու անունով ողջունեց բոլոր ներկաները 70-ամեայ վարժարանի յարկին տակ, ապա ըսաւ. «Այսօրուընէ սկսեալ անոնք՝ մեր 53 ծաղիկները այլեւս ման­կա­պար­­տէ­զի սաներ չեն կոչուիր: Անոնք, դառնալով մանկապարտէզի 70-րդ հունձքը, պիտի սկսին քալել ուսման եր­կար ու ձիգ մայ­րու­ղիէն, նուաճելու համար աւելի բարձր վկա­յա­կան­ներ, միշտ պատիւ բերելով թէ իրենց ընտանիքներուն, թէ յատկապէս իրենց վարժա­րա­նին»: Շարունակելով իր խօսքը, տնօրէնը նկատել տուաւ, թէ որքան գեղեցիկ ու համարձակ են անխտիր բեմի վրայ կեցած բոլոր փոքրիկները, որոնք «Մես­րոպ­եան ման­կա­պար­տէզին մէջ զինուեցան հոգեւոր եւ հա­յե­ցի դաս­տիա­րա­կու­թեամբ, սորվեցան հայերէն, արաբերէն եւ ֆրան­սե­րէն լեզուներ»:

Խօսքը ուղղելով հանդիսականներուն, տնօրէնը ըսաւ. «Լաւ նա­յե­ցէք այս մանուկներուն. անոնք Մանկապարտէզ եկան վախվորած քայ­լերով, անկէ կÿելլեն հաստատ ու ամուր եւ, ո՞վ գիտէ, անոնցմէ շա­տեր կրնայ ըլլալ վաղուան Լիբանանին ու հայ ազգին պատիւ բե­րող ղեկավարները պիտի դառնան»:

Հանդէսին մարդաշատ ներկայութեանը անդրադառնալով, Պր. Գալուստ շեշտեց, որ այդ մէկը «ինք­նին փաստն է մեր հանդէպ ձեր վստահութեան» եւ օրը յարմար առիթ համարելով իր խորին շնորհա­կա­լու­թիւն­նե­րը յայտնեց աշակերտութեան ծնողներուն «մեր 70-ամեայ կր­թօ­ճա­խին ձեր տածած վստա­հու­թեան համար»: Իր խօսքին մէջ վարժարանի տնօրէնը նաեւ անդրադարձաւ նոր եւ արդիական մանկապարտէզ կառուցելու ծրագիրին, որը կÿիյնար վարժարանի 70-ամեակի յո­բենելական հանդիսութիւններու ծիրին մէջ, եւ որուն հիմնարկէքը արդէն իսկ կա­տա­րուած էր:

Խօսքը ուղղելով օրուան հերոսներուն՝ փոքրիկներուն, Պր. Տնօրէնը ըսաւ. «Կÿուզեմ ըսել, որ ձեզմէ իւրաքանչիւրը հարա­զատ է ու թանկարժէք ինծի համար: Այսօր ես մեծ ուրախութեամբ ձե­զի պիտի մաղթեմ բարի երթ դէպի կեանքի նոր հանգրուան՝ ուս­ման աշխարհ: Դուք տակաւին 12 տարի ունիք ուսանելու այս հաս­տա­տութեան պատերուն ետեւ: Ես մեծ յոյսով պիտի մաղթեմ, որ այս­պիսի գեղեցիկ օր մըն ալ, դարձեալ այս բեմէն ձեզի յանձ­նենք ար­դէն Պաքալորէայի վկայական»: Այնուհետեւ ան շնորհաւորեց բոլոր ծնողները իրենց կեանքի ամենագեղեցիկ օրուան համար, երբ անոնց զաւակները կը ստանձնէին իրենց կեանքի առաջին վկայականները եւ մաղթեց, որ այդ ուրախութիւնը ուղեկցէ անոնց ողջ կեանքին ընթացքին: Օգտուելով առիթէն, տնօրէնը իր խորին երախտագիտութիւնը յայտնեց բոլոր այն կազմակերպու­թիւն­նե­րուն, միու­թիւն­նե­րուն, անհատ անձնաւորութիւններուն, որոնք միշտ թեւ եւ թի­կունք եղած են Մեսրոպեան մանկապարտէզին, օժանդակելով անոր տարբեր առիթ­ներով: Ինչպէս նաեւ յատուկ շնորհակալութիւն յայտնեց մանկապար­տէ­զի պատասխանատու Տիկ. Մարիա Պէօճէքեանին, որ իր կեանքի 25 լաւագոյն տարիները նուի­րա­բե­րած է մանկավարժութեան ասպարէզին: Տնօրէնը շնորհակալութիւն նաեւ յայտնեց մանկապարտէզի բոլոր ուսուցչուհի-դաստիարակչուհիներուն, որոնք ողջ տարին աշ­խա­տեցան յատուկ բծախնդրութեամբ, նուիրուածութեամբ եւ գուր­գու­րանքով: Եւ աւարտելով իր խօսքը, Պր. Կրէկուար Գալուստ հրաւիրեց բոլորը, որպէսզի վա­յելեն փոքրիկներուն եւ անոնց ուսուցչուհիներուն յոգնու­թեան պտուղը՝ աւարտական հանդէսը:

Այս հանդէսը երկու ժամուան անսահման ուրախութեան ու բերկրանքի պահեր պարգեւեց բոլորին: Մանուկներուն ասմունքը, երգն ու պարը անհուն բերկրանքի ու երջանկութեան պահեր պարգեւեցին ներկաներուն: Հանդէսի աւարտին վարժարանի տնօրէնը եւ մանկապարտիզպանուհին կատարեցին վկայականաց բաշխման արարողութիւնը, որմէ առողջական խնդիրներով կը բացակայէր վարժարանի աշակերտութեան «մեծ Հայրը»՝ Արհիապատիւ Հայր Վարդան Եպս. Աշգարեանը, որուն ուղղուած առողջութեան յատուկ մաղթանքի խօսքով հանդէս եկաւ Պր. Կրէկուար Գալուստ, եւ վստահեցուց, որ անոր բացակայութիւնը միայն ֆիզիքական է. հոգեպէս եւ աղօթքներով ան միշտ վարժարանին հետը եղած է:

Այսպիսով աւարտ գտաւ Մեսրոպեան Մանկապարտէզի 70-րդ հունձքին նուիրուած ամավերջեան հանդէսը:


Առօրեայ Աւետարանը
Այբ Էջ | Բովանդակութիւն | Հասցէարան | Օգտակար Կապեր | Նամականի
Ներքին Պրպտում՝  Armenian Keyboard
Կարդացէ՛ք այս էջը հետեւեալ լեզուներով.-    
Վերարտադրութեան ամէն իրաւունք վերապահուած է Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ