Ուրբաթ, 22 Մայիս 2015 - Գիր մեծարանքի առ տէր Յովհաննէս արքէպիսկոպոս Չոլաքեան

 

Պէյրութ

 

ԳԻՐ ՄԵԾԱՐԱՆՔԻ

ԱՌ

ԱՐՀԻԱՊԱՏԻՒ ՏԷՐ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՉՈԼԱՔԵԱՆ

ՎԱՍՏԱԿԱՒՈՐ ՎԻՃԱԿԱՒՈՐ ՊՈԼՍՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ՀԱՅՈՑ

 

 Սիրեցեալ Եղբայր ի Քրիստոս,

Յարգալից ողջոյնները, շնորհաւորանքներն ու բարեմաղթանքները՝ զորս պիտի ստանաք Ձեր ծննդեան 96 ամեակին առիթով, Հոգեգալստեան այս Կիրակի օրը, բաւարար պիտի չըլլան  արդարօրէն գնահատելու համար Ձեր եօթը տասնեակ տարիներու նուիրեալ ծառայութիւնը Եկեղեցւոյ եւ Ազգին։ Աշխարհային ոչ մէկ մեծարանք ու վարձատրութիւն պիտի կարենան փոխարինել  ամենախնամ Տիրոջ շնորհաբաշխ հովանին որուն Դուք ձեզ արժանի դարձուցիք  Ձեր ամբողջ կեանքը նուիրաբերելով Եկեղեցւոյ իբրեւ Յիսուսի առաքեալներուն հարազատ մէկ յաջորդը։ Նախախնամական է մեծարանքի հանդիսութեան կայացումը Հոգեգալստեան Կիրակի օրը, որովհետեւ Սուրբ Հոգիի հովանին երբեք չէ պակսած ձեր վրայէն։ Դուք ապրած ու գործած էք Սուրբ Հոգիին ներշնչումով։

Մեծարանքի հանդիսութիւնները առիթներ ըլլալով մեծարեալի կեանքի ճանապարհին վրայ յետադարձ ակնարկ մը նետելու,  այս պահուս Մենք չենք կրնար  չանդրադառնալ այն բազմաբնոյթ դժուարութիւններուն ու յաճախ ճնշիչ պայմաններուն՝ որոնցներքեւ Դուք գործեցիք իբրեւ հօտինտիրութիւն ընող Բարի Հովիւ։ Դուք ձեր աստուածաշնորհ իմաստութեամբ, պայծառատեսութեամբ, շրջահայեցութեամբ ու ջանասիրութեամբ գիտցաք յաղթահարել  Ձեր առաքելութեան առջեւ ծառացող ամէն խոչընդոտ, անսասան կաղնիի նման ամուր կանգնելով Ձեր արմատներուն վրայ եւ այդ արմատներէն ստանալով  դիմադրելու, տոկալու, ձեզի վստահուած ինչքն ու գործը պահել¬պահպանելու համար անհրաժեշտ աւիւնը եւ ուժը։

Այսօր չենք կրնար անգամ մը եւս չարտայայտել այն ուրախութիւնը որով արձագանգեցինք Պոլսոյ Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ մասին պատմական փաստագրութիւններ ամփոփող Ձեր խմբագրած վեց հատորներու հրատարակութեան, որուն ընդմէջէն նկատեցինք Պոլսոյ Հայ կաթողիկէ Եկեղեցւոյ պատմութեան հայող՝ վերջին հինգ տասնեակ տարիներու դէպքերն ու դէմքերը մոռացութենէն փրկելու Ձեր նախանձախնդրութիւնը, ինչպէս նաեւ  Ձեր մտքի պայծառութեան, առողջ դատողութեան եւ ժրաջանութեան վկայութիւնը՝ հակառակ Ձեր յառաջացած տարիքի անդրադարձներուն ձեր ֆիզիքականին վրայ։ Վստահ ենք որ Ձեր այս աշխատանքը կարեւոր ներդրում մըն է պոլսահայութեան պատմագրութեան համար։

Սիրելի Գերապայծառ Տէր,

Թէեւ ձեր ծառայութեան Ձեզի պարգեւած հոգեկան գոհունակութիւնը անգերազանցելի է, այսուհանդերձ Մեր խղճի նուազագոյն պարտքն է խոնարհիլ Ձեր վաստակին ու օրինակին առջեւ։ Թող մեծարանքի այս հանդիսութեան առթիւ Ձեզի ուղղուած երախտագիտական խօսքերն ու բարեմաղթանքները ընկալուին որպէս աղօթք առ Աստուած՝ Ձեզի շնորհելու քաջառողջութիւն եւ արեւշատութիւն։

 

Եղբայրական սիրով՝

+ ՆԵՐՍԷՍ ՊԵՏՐՈՍ ԺԹ.

Կաթողիկոս Պատրիարք

Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկէ Հայոց

 

 

Պէյրութ, 18 Մայիս 2015

 

 


Առօրեայ Աւետարանը
Այբ Էջ | Բովանդակութիւն | Հասցէարան | Օգտակար Կապեր | Նամականի
Ներքին Պրպտում՝  Armenian Keyboard
Կարդացէ՛ք այս էջը հետեւեալ լեզուներով.-    
Վերարտադրութեան ամէն իրաւունք վերապահուած է Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ