Հինգշաբթի, 30 Ապրիլ 2015 - Յետ ապրիլ 24-եան մտորումներ կը կատարէ պրն Սարգիս Նաճարեան

 

 Պէյրութ

 

Կրնա՞յ արդեօք գոյութիւն ունենալ այնքան  անտարբեր ու քարսիրտ մարդ, առաւել եւս ժողովուրդներու ու մարդու իրաւունքներու պաշտպանութեան դիրքերու վրայ կանգնած ըլլալ յաւակնող մարդ, որ տեսնելով այն ինչ որ տեղի ունեցաւ Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցին առթիւ Հայաստանի  եւ աշխարհի բոլոր կողմերը, հոն ուր գէթ հայ մը կայ, եւ լսելով այս առթիւ համաշխարհային բեմերէն ու աշխարհի մեծագոյն ղեկավարներու բերաններէն հնչած ելոյթները, չզօրակցի Հայոց պահանջատիրութեան՝ Հայոց ցեղասպանութեան մէջ տեսնելով մարդկութեան դէմ յանցագործութիւն,իսկ այդ յանցագործութիւնը ճանչնալու, դատապարտելու եւ  հատուցում կատարելու Հայ ժողովուրդի պահանջատիրութեան մէջ՝  ցեղասպանական արարքները կանխարգիլելու միջոցը։  Իսկ չենք ուզեր նոյնիսկ մտածել որ կրնայ գոյութիւն ունենալ այնքան անտարբեր ու քարսիրտ Հա՛յ մարդ որ չյուզուի, չուրախանայ, չ'ոգեւորուի, չխանդավառուի ու չի հպարտանայծաւալով ու որակով աննախընթաց համահայկական այն միջոցառումներով՝ որոնք ցնցեցին միջազգային  հասարակութիւնըեւ համաշխարհային բեմին լուսարձակները կեդրոնացուցին հայութեան, Հայաստանին եւ հայկական պահանջատիրութեան վրայ, եւ այս բոլորէն ետք  բռունցք չի ճօճէ։ Եթէ կան այդպիսիներ, եւ կա՛ն անշուշտ, ո՛չ մարդկութիւնը եւ ո՛չ ալ Հայ ազգը պէտք ունին անոնց։

Ապրիլ 24-ին, աշխարհի սիրտը բաբախեց Հայութեան ապրումներուն կշռոյթով։ Աշխարհ կիսեց  մեր ցաւը եւ ձայնակցեցաւ 1915-ին օսմանեան Թուրքիոյ կողմէ պետականօրէն ծրագրուած ու գործադրուած հայասպանութեան փորձը իբրեւ ցեղասպանութիւն ճանչնալու, զայն որպէս այդպիսին դատապարտելու եւ հատուցումի  հայկական պահանջատիրութեան։

Աշխարհ ձայնակցեցաւ լսելով մանաւանդ այնկոչը որ հնչեց 12 ապրիլին Վատիկանի «Սուրբ Պետրոս»ի խորանէն։ Այդ կոչին արձագանգը օր ըստ օրէ աւելի զօրացաւ շնորհիւ նաեւ․․․անոր գլխաւոր հասցէատիրոջ՝Ռեճեպ Թայիպ Էրտողանին շփոթահար ու անպատկառ հակազդեցութեան, որ ստիպեց Ֆրանչիսկոս սրբազան պապին՝ ապրիլի 13-ին, «Սուրբ Պետրոս»ի տաճարին մէջ մատուցած սուրբ Պատարագին յաջորդ օրը,  «Սուրբ Մարթայ»ի եկեղեցիին մէջ մատուցած ամենօրեայ սուրբ Պատարագին ընթացքին արտասանած քարոզի մէջ ըսելու թէ քրիստոնեաներուն համար՝ճշմարտութիւնը ըսելէ տարբեր ճանապարհ չկայ, եթէ նոյնիսկ ան դառն է։ «Եկեղեցին պէտք է անկեղծ խօսի։ Եկեղեցւոյ ուղին անկեղծութեան ուղին է։ Չկայ  այլ ճանապարհ քան ըսել ճշմարտութիւնը, եթէ նոյնիսկ ան դառն է» յարեց Ֆրանչիսկոս։

Ապրիլի 12-ին «Սուրբ Պետրոս»ի խորանէն պապին բարձրաձայնած ճշմարտութիւնը խոցեց զայն ուրացողը, որ մահացուօրէն վիրաւոր գազանի մը նման սկսաւ տապլտկիլ եւ պիտի շարունակէ դեռ երկար  տապլտկիլ։

Յայտնապէս, հայկական պահանջատիրութեան միջազգային արձագանգումին օգնեցին Ֆրանչիսկոս սրբազան քահանայապետը՝ որ վերահաստատեց  թէ ուղղիղ դար մը առաջ կատարուածը քսաներորդ դարու առաջին ցեղասպանութիւնն է, եւ զգաստանալու կոչ ըրաւ  միջազգային հասարակութեան՝ ըսելով որ «կատարել յիշատակը  պատահածին՝ պարտականութիւն մըն է ո՛չ միայն Հայ ժողովուրդին եւ Տիեզերական Եկեղեցւոյ, այլ համայն մարդկային ընտանիքին համար, որպէսզի այս ողբերգութենէն եկող ազդարարութիւնը մեզ ազատէ վերստին իյնալէ նման արհաւիրքներու մէջ»։ Կոչ մը՝ որ լրիւ համահունչէր մինչ այդ եւ այնուհետեւ բազմաթիւ առիթներով Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեանի կողմէ հրապարակուած կեցուածքին։ «Յիշողութեան եւ պատասխանատուութեան վրայ խարսխուած մեր քաղաքականութեան նպատակը մարդկութեան դէմ յետագայ յանցագործութիւնները կանխարգիլող արդիւնաւէտ կառոյցներու ձեւաւորումն է, եւ ինչպէս իրաւացիօրէն նշեց Ֆրանչիսկոս պապը՝ չարիքի քօղարկոմը  կամ անոր մերժումը կը նմանի  թոյլ տալու որ վէրքը առանց վիրակապերու շարունակէ արիւնահոսիլ» ըսաւ Հայաստանի նախագահը Ծիծեռնակաբերդ բարձրացած միջազգային հասարակութեան ներկայացուցիչներուն ուղղած խօսքին մէջ։

Հակառակ անոր որ իր պատգամին մէջ Պապը ուղղակիօրէն ոչ ոք ամբաստանեց, ոչ մէկ յանցագործի անուն յիշատակեց, երբ ըսաւ որ Հայոց ցեղասպանութեան նման յանցագործութիւններուն դիմաց լռութիւնը յանցագործութեան մեղսակցութիւն է,աշխարհի բազմաթիւ երկիրներ, պետական այրեր ու մարմիններ, միջազգային եւ մասնաւորաբար եւրոպական  կառոյցներ՝ սկսան մեղսակից ըլլալու մեղադրանքէն ազատ կացուցուելու տրամադրութիւն ցուցաբերել։ Պապի խօսքերէն ինքզինք վիրաւորուած ըլլալը կոպտօրէն զգացուց միայն Էրտողանը, որ շրջանցելով դիւանագիտական ամէն կարգ ու կանոն, իր սպառնալիքներով լեցուն մաղձը թափեց  սրբազան քահանայապետին եւ անոր խօսքերուն դրականօրէն արձագանգող երկիրներուն ու ղեկավարներուն վրայ, իրեն դէմ հանելով  մէկ միլիառ եւ 300 միլիոն հետեւորդ հաշուող ամբողջ կաթողիկէ աշխարհը, Եւրոպան, լատինական Ամերիկան եւ մինչեւ իսկ  Միացեալ Նահանգներու (առանց Օպամային անշուշտ) հանրային կարծիքը։ Հայոց ցեղասպանութիւնը յղացած ու գործադրած իր օսմանցի նախահայրերուն հարազատ ժառանգորդը ըլլալուն բոլոր յատկանիշերով օժտուած Թուրքիոյ նախագահը՝ իր անհաւասարակշիռ մարդու յատուկ անհեթեթ յայտարարութիւններով նպաստեց միջագային հանրային կարծիքը Հայոց ցեղասպանութեան մասին իրազեկելու աշխատանքին եւ հայկական պահանջատիրութեան քարոզչութեան։Աւելին, Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցին նուիրուած միջոցառումները (մասնաւորաբար 12  ապրիլին Վատիկանի մէջ տեղի ունեցած սուրբ Պատարագը) անշքացնելու եւ ձախողեցնելու նպատակով Էրտողանի ծախսած բազմահարիւր միլիոններուն իւրաքանչիւր տոլարը, առած իւրաքանչիւր քայլը,  ճնշում բանեցնելու իւրաքանչիւր փորձ, իւրաքանչիւր սպառնալիքը, իւրաքանչիւրյայտարարութիւնը  պումերանկ նետի նման իրեն դէմ դարձաւ եւ խոցեց զինք՝ Պապին հռչակած Ճշմարտութեան նման։

Պահանջատէր հայ ժողովուրդը 100-րդ ապրիլի 24-ին ցոյց տուաւ որ այդ խոցը պիտի շարունակէ արիւնահոսիլ այնքան ատեն որ չէ սպիացած Հայոց ցեղասպանութեան վէրքը։ Իսկ պապը եւ աշխարհ այդ վէրքը պատճառողի ժառանգորդին ցոյց տուին զայն սպիացնելու դեղամիջոցը՝ ճանչնալ Ճշմարտութիւնը եւ հատուցում կատարել։

 

ՍԱՐԳԻՍ ՆԱՃԱՐԵԱՆ

28 ապրիլ 2015

 


Առօրեայ Աւետարանը
Այբ Էջ | Բովանդակութիւն | Հասցէարան | Օգտակար Կապեր | Նամականի
Ներքին Պրպտում՝  Armenian Keyboard
Կարդացէ՛ք այս էջը հետեւեալ լեզուներով.-    
Վերարտադրութեան ամէն իրաւունք վերապահուած է Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ