Ուրբաթ, 28 Փետրուար 2014 - Փոքր Մաշտոցի Նոր Հրատարակութիւնը


Հետեւեալ բարեփոխումները կատարուած են Փոքր Մաշտոցի նոր հրատարակութեան առիթով:

Ա. ԲՆԱԳՐԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
Կանոն Նշանախօսութեան
• Փոխուած՝ սուրբ-գրային առաջին ընթերցումը (կնդուկ... արամբի)(45)

Կանոն Պսակի Խորհուրդին
• Փոխուած՝ փեսային եւ հարսին ուղղուած կեդրոնական հարցումները (56-57)
• Փոխուած՝ կարգ մը հնաբոյր բառեր. 'կաղութիւն... կուրութիւն...' եւայլն (56)
• Այլազանուած՝ սուրբ-գրային ընթերցումներով (Յաւելուած) (68)

Կարգ Հիւանդաց Օծումի
• Յաւելումներ՝ Մեծ Մաշտոցէն առնուած կարգ մը աղօթքներով (84)

Կարգ Թաղման
• Տան Կարգ. Յաւելումներ՝ Մեծ Մաշտոցէն առնուած աղօթքներով (84)
• Եկեղեցւոյ Կարգ. Այլազանուած՝ սուրբ-գրային նոր ընթերցումներով (127)
• Գերեզմանի կարգ. Յաւելումներ՝ Մեծ Մաշտոցէն առնուած աղօթքներով (117)

Բ. ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄՆԵՐ (Մեծ Մաշտոցէն փոխադրուած)
• Հիւանդաց Այցելութիւն (79)
• Ապաշխարութեան Խորհուրդ (Գրաբար եւ Աշխարհաբար) (76)
• Տնօրհնէք՝ Ծնունդ, Աստուածայայտնութիւն, Յարութիւն (139)
• Օրհնութիւն Ջուրի (Աշխարհաբար) (148)
• Սուրբ Հաղորդութեամբ Օրհնութիւն (153)

Գ. ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ՝ ԱՇԽԱՐՀԱԲԱՐԻ
Աշխարհաբարի թարգմանուած են՝
• Բոլոր գրաբար խորագիրները (rubriques)
• Բոլոր (ցարդ) գրաբար աղօթքները, սաղմոսները, աղերսները, եւայլն:


20 Փետրուար 2014

Մանուէլ Եպս. Պաթագեան
Նախահագահ Պատրիարքական Ծիսական Յանձնախումբի


Առօրեայ Աւետարանը
Այբ Էջ | Բովանդակութիւն | Հասցէարան | Օգտակար Կապեր | Նամականի
Ներքին Պրպտում՝  Armenian Keyboard
Կարդացէ՛ք այս էջը հետեւեալ լեզուներով.-    
Վերարտադրութեան ամէն իրաւունք վերապահուած է Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ