Շաբաթ, 2 Մարտ 2013 - Մարտ ամսուայ աղօթքի դիտաւորութիւնները

Վատիկան

Որպէս աղօթքի դիտաւորութիւններ` մարտ ամսուայ համար, Եկեղեցին կը հրաւիրէ հաւատացեալները աղօթելու.

-Որպէս ընդհանուր դիտաւորութիւն. Բնութեան հանդէպ յարգանքը աճի, այն գիտակցութեամբ որ համայն արարչութիւնը Աստուծոյ ստեղծագործութիւնն է, վստահուած` մարդոց պատասխանատուութեան։

-Որպէս միսիոնարական դիտաւորութիւն, որպէսզի եպիսկոպոսները, քահանաները եւ սարկաւագները ըլլան Աւետարանի անխոնջ քարոզիչները մինչեւ աշխարհիս կատարածը։

http://hy.radiovaticana.va/news/2013/03/02/%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%BF_%D5%A1%D5%B4%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%A1%D5%B5_%D5%A1%D5%B2%D6%85%D5%A9%D6%84%D5%AB_%D5%A4%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D6%82%D5%B8%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%AB%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8%D6%89/arm-669658


Առօրեայ Աւետարանը
Այբ Էջ | Բովանդակութիւն | Հասցէարան | Օգտակար Կապեր | Նամականի
Ներքին Պրպտում՝  Armenian Keyboard
Կարդացէ՛ք այս էջը հետեւեալ լեզուներով.-    
Վերարտադրութեան ամէն իրաւունք վերապահուած է Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ