Երկուշաբթի, 11 Փետրուար 2013 - Բենեդիկտոս ԺԶ. Սրբազան Քահանայապետը կը հրաժարի իր «Պետրոսեան» պաշտօնէն

Վատիկան

Այսօր, 11 Փետրուար 2013-ին Բենեդիկտոս ԺԶ. Սրբազան Քահանայապետը յայտարարեց իր հրաժարականը «Պետրոսեան» պաշտօնէն: Ան ըսաւ. «Սիրելի եղբայրներ, ձեզ հրաւիրեցի այսօր հաղորդելու համար Եկեղեցւոյ կեանքին համար մեծ կարեւոր որոշում մը: Յաճախակիօրէն Աստուծոյ առջեւ քննելէ ետք խիղճս, հասայ այն վստահութեան, որ իմ ուժերս, յառաջացած տարիքի բերումով, յարմար չեն այլեւս պատշաճ կերպով վարելու Պետրոսեան պաշտօնը:

Լաւ գիտակից եմ, որ այս պաշտօնը իր հոգեւոր բնութեամբ, պէտք է կատարուի ոչ միայն գործերով եւ խօսքերով, այլ ոչ նուազ նաեւ չարչարուելով եւ աղօթելով (...):

Սուրբ Պետրոսի նաւը կառավարելու համար եւ Աւետարանը հռչակելու համար անհրաժեշտ է նաեւ կենսունակութիւնը, ըլլա՛յ մարմնի ըլլա՛յ հոգիի, կենսունակութիւն մը, որ վերջին ամիսներուն մէջս նուազեցաւ այնպէս որ գիտակցեցայ, իմ անկարողութեանս, լաւ մատակարարելու համար ինծի վստահուած պաշտօնը, ասոր համար լաւ գիտակից այս որոշումին կշիռքին, լման ազատութեամբ կը յայտարարեմ հրաժարիլ Հռոմի եպիսկոպոսի պաշտօնէն, որ է սուրբ Պետրոսի յաջորդութիւնը եւ որ ինծի յանձնուեցաւ կարդինալներու ձերքով 18 Ապրիլ 2005-ին: Այնպէս որ 28 Փետրուարին ժամը 20-ին, Հռոմի աթոռը, Սուրբ Պետրոսի աթոռը, պիտի ըլլայ թափուր եւ հրաւէր պիտի ուղղուի առ որ անկ է, դռնփակ ժողովի մը նոր քահանայապետի մը ընտրութեան համար: Սիրելի եղբայրներ սրտանց շնորհակալութիւն կը յայտնեմ բոլոր այդ սիրոյն համար եւ այդ աշխատանքին համար, որով ինծի հետ շալկեցիք ծանրութիւնը իմ պաշտօնիս, եւ ներողութիւն կը խնդրեմ իմ բոլոր պակասութիւններուս համար: Այժմ սուրբ Եկեղեցին յանձնենք Գլխաւոր Հովիւին մեր տիրոջ Յիսուսի Քրիստոսի խնամքին եւ աղաչենք սրբուհի մայր Մարիամին, որ իր մայրական բարութեամբ ընկերանայ կարդինալ հայրերուն նոր քահանայապետի մը ընտրութեան ընթացքին այն ինչ որ կը հայի ինծի, ապագային կը փափաքիմ ծառայել ամբողջ սրտով Աստուծոյ սուրբ Եկեղեցիին՝ աղօթքի նուիրուած կեանքով մը»:

 


Առօրեայ Աւետարանը
Այբ Էջ | Բովանդակութիւն | Հասցէարան | Օգտակար Կապեր | Նամականի
Ներքին Պրպտում՝  Armenian Keyboard
Կարդացէ՛ք այս էջը հետեւեալ լեզուներով.-    
Վերարտադրութեան ամէն իրաւունք վերապահուած է Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ