Չորեքշաբթի, 19 Հոկտեմբեր 2011 - Հայրենի գիտնական Գարեգին Չուքասըզեան Հարպոյեան վարժարանէն ներս


Զալքա

Այս շաբթուան ընթացքին լիբանանահայութիւնը հիւրընկալեց հանրածանօթ մտաւորական եւ գիտնական Գարեգին Չուքասըզեանը: Հայրենի գիտնականը քանի մը ելոյթներ ունեցաւ լիբանանահայ բեմահարթակներու վրայ եւ այս ծիրէն ներս մենք ալ պատիւը ունեցանք մեր վարժարանէն ներս հիւրընկալելու զինք:
Չուքասըզեան ծանօթ է տեղեկատուական արհեստագիտութիւններու կազմակերպութիւններու մէջ իր անդամակցութեամբ եւ գործադիր տնօրէնութեամբ, որու մարզերէն ներս ան աշխոյժ գործուէնութիւն ցուցաբերած է՝ սատարելով հայ թէ համաշխարհային տեղեկատուական եւ հրատարակչական նախաձեռնութիւններու յաջողութեան:
Արդարեւ, իր այցելութիւններու ծիրէն ներս, Պր. Գարեգին Չուքասըզեան հանդիպեցաւ վարժարանիս Միջնակարգ բաժնի աշակերտներուն հետ: Հայրենի հիւրը աշակերտներուն հետ իր խօսակցութիւնը սկսաւ անոնց ծանօթացնելով հայկական այն ժառանգութիւններուն մասին, որոնք «մեզի որպէս նուէր հասած են նախորդ սերունդներէն»: Ան աշակերտներուն բացատրեց այս տեսակի նուէրներուն անհրաժեշտութիւնը եւ ունեցած արժէքները: Ան ըսաւ, թէ «այսօր մեր պապերէն մնացած ամէնէն թանկ նուէրներէն մին՝ երաժշտութիւնն է, որ կը բաժնուի երկու տեսակի՝ ժողովրդական եւ հոգեւոր երաժշտութիւններ, որոնք ժամանակին կրած են օտար բնոյթներ եւ ապա գտած են իրենց իսկական հունը»: Ան այս առումով բարձր գնահատեց եւ իւրայատուկ բաժին յատկացուց Կոմիտաս վարդապետի աշխատանքներուն, որոնց շնորհիւ հայ երգերը ունեցան իրենց իսկական դիմագիծը: Ժողովուրդ մը, որ ունի հզօր լեզու եւ պատմութիւն, ան պէտք է ունենայ նաեւ իր ինքնուրոյն երգը եւ Կոմիտասն է, որ վերականգնեց հայ երգը:
Չուքասըզեան աշակերտներուն ներկայացուց Կոմիտասի կեանքին ու ստեղծագործութեան մասին իր պատրաստած խտասալիկը, որ կ’ընդգրկէր լուսանկարներ, տեսանիւթեր, գրութիւններ ու ժամանակագրութիւններ: Այդ խտասալիկին մէջ կարելի է գտնել մանրամասնօրէն եւ բծախնդրութեամբ հաամդրուած մեր մեծաանուն եւ անզուգական վարդապետին կենսագրականը, ստեղծագործութիւնները, Կոմիտասին նուրիուած գրական գործերը, ինչպէս նաեւ երգերն ու անոնց նօթաները, որոնք «իր աշակերտները աշխարհի տարբեր անկիւններէ փշրանքներով հաւաքած ու փրկած են Կոմիտասի 3000 երգերէն միայն 1000-ը», ըսաւ Չուքասըզեան:
Երկրորդ խտասալիկով մը հայրենի մտաւորականը ներկայացուց հայ ժողովուրդին պատմութիւնը՝ 1915-1923 ժամանակահատուածներուն: Այս աշխատանքը կ’ընդգրկէ արեւմտահայ գրագէտներ, կառոյցներ (տուն, դպրոց, եկեղեցի), թատերախումբեր, դերասաններ, ինչպէս նաեւ ականաւոր դէմքեր: Հայոց ազատագրական պայքարի առաջին շարժումներէն սկսեալ միչեւ խորհրդային Հայաստանի թուականներու յիշատակելի դէպքերուն կարելի է ծանօթանալ այս խտասալիկին միջոցով, որ նաեւ մեր աշակերտներուն առիթ տուաւ տեղեկանալու այդ տխրահռչակ թուականներուն ընթացքին մեր ունեցած (կորսնցուցած ու վերագտած) մարդկային թէ նիւթական հարստութիւններուն, որոնց □մահուան ու կորստին պատճառ դարձող ազգն ու անհատները պէտք չէ որ մոռնանք, որովհետեւ այսպիսի հարստութիւններուն եւ թանկագին արժէքներուն շնորհիւ է, որ հայ ժողովուրդը գոյատեւած է առ այսօր□:      
Խտասալիկի ցուցադրութենէն ետք, զոր հայրենի մտաւորականը նուիրեց վարժարանիս Տնօրէնութեան, աշակերտներուն հարցումներուն ու անոնց ստացած պատասխաններուն հետ հանդիպումը հասաւ իր աւարտին:
Այս հսկայական աշխատանքը խիստ գնահատելի է եւ Պրն. Գարեգին Չուքասըզեանին կը մաղթենք նորանոր յաջողութիւններ:            


Առօրեայ Աւետարանը
Այբ Էջ | Բովանդակութիւն | Հասցէարան | Օգտակար Կապեր | Նամականի
Ներքին Պրպտում՝  Armenian Keyboard
Կարդացէ՛ք այս էջը հետեւեալ լեզուներով.-    
Վերարտադրութեան ամէն իրաւունք վերապահուած է Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ