Շաբաթ, 8 Ապրիլ 2006 - Հայր Նարեկ Վրդ. Լուիսեան կ’անուանուի ժողովրդապետ Աւետման Կուսի ժողովրդապետութեան

Դիւան թիւ 109/06

Գերապատիւ Հայր Նարեկ Վրդ. Լուիսեան,

Կու գանք այս Մեր գիրով Քեզ անուանելու ժողովրդապետ Աւետման Կուսի ժողովրդապետութեան:
Յոյսով ենք՝ որ նոր զարկ պիտի տաս տեղւոյն մեր Հայ Կաթողիկէ ժողովրդապետութեան ի փառս Աստուծոյ եւ հոգիներու օգուտին:

Հայրական Օրհնութեամբ՝


Ներսէս Պետրոս ժԹ.
Կաթողիկոս Պատրիարք Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց


Առօրեայ Աւետարանը
Այբ Էջ | Բովանդակութիւն | Հասցէարան | Օգտակար Կապեր | Նամականի
Ներքին Պրպտում՝  Armenian Keyboard
Կարդացէ՛ք այս էջը հետեւեալ լեզուներով.-    
Վերարտադրութեան ամէն իրաւունք վերապահուած է Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ